Nyhet · 2023-04-03

Nya ljudkrav ställs på verksamhetslokaler

Nu publiceras en standard som kommer att påverka arbetsmiljön för många av oss, eftersom den uppdaterar ljudkraven för allt från förskolor, klassrum och fritidshem till kontor, hotell och sjukhus .

SS 25268 heter den nyckelstandard för ljudkrav på verksamhetslokaler som spås bli än viktigare för byggbranschen framöver, i och med den pågående revideringen av Boverkets byggregler.

Nu publiceras en uppdaterad version med ökat fokus på rummets akustiska behov. Bland annat har de tidigare ljudklasserna (A-D) ersatts med endast två kravnivåer – grundläggande och utökade krav – för att underlätta för beställare att ställa rätt krav utifrån verksamhetens behov.

Exempel på förbättringar jämfört med tidigare ljudstandard

◼   Alla elever förtjänar en god ljudmiljö. Enligt principen om en likvärdig skola för alla innehåller den nya utgåvan endast en kravnivå för undervisningslokaler

◼   Kravet på skillnad i ljudnivå för samtalssekretess har skärpts med ungefär 4 dB. Förändringen utgår från studier som visat att den tidigare kravnivån inte gav tillräcklig ljudisolering för att dämpa högröstade samtal

◼   Vägd standardiserad ljudnivåskillnad ersätts med fältreduktionstal med begränsningsregler eller arearegler. Jämfört med tidigare standardkrav kommer det krävas konstruktioner med bättre ljudisoleringsförmåga till mindre utrymmen än till större

Totalt har 26 företag och organisationer i SIS kommitté för byggakustik arbetat med de nya ljudstandardkraven. Vill du veta mer om deras arbetet, kontakta Emma Risén, projektledare på SIS.

 

 

 

 


> Akustiska undertaksystem och väggabsorbenter – TK 194


> Anläggningsdokumentation – TK 507/AG 3


> Anläggningsmaskiner och gruvdrift – TK 225


> Areamätning och funktionsplanering – TK 598


> Armering – TK 145


> Avgivning av farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter – TK 497


> Avjämnings- och beläggningsmassor – TK 184/AG 3


> Ballast – TK 187


> Betong – TK 190


> Betongkonstruktioner – TK 556


> Betongreparationer  – TK 190/AG 1


> Bevarande av kulturarv – TK 479


> Brandsäkerhet – TK 181


> Byggnaders påverkan av vibration – TK 111/AG 3


> Byggakustik – TK 197


> Bärande lager – TK 200


> Cement och byggkalk – TK 185


> Cisterner och processkärl – TK 295


> Energimärkning av tappvattenarmatur – TK 519


> Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas – TK 179


> Förtillverkade betongprodukter – TK 191


> Geoteknik –  TK 183


> Golvbeläggningar – TK 184


> Gummi och gummiprodukter – TK 154


> Halvhårda, textila- och laminatgolv – TK 184/AG 1


> Halksäkerhet – TK 500


> Hydraulisk deponering av utvinningsavfall – TK 539/AG 6


> Hållbarhet hos byggnadsverk – TK 209


> Hållbara städer och samhällen – TK 588


Information för byggande och förvaltning – TK 269


Innemiljö och energianvändning i byggnader – TK 189


Keramisk plattor – TK 596


Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar – TK 298


Korrosion  – TK 146


Lantbruksbyggnader – TK 520


Ljus och belysning – TK 380/AG 3


LS för affärsrelationer i samverkan – TK 593


Luftbehandlingsteknik – TK 170


Lås och beslag – TK 615


Markbeläggningsprodukter, natursten – TK 508/AG 1


Murverk och puts – TK 180


Natursten – TK 508


Plast – TK 156


Plaströr  – TK 156/AG 2


Renhetsteknik – TK 108


Schakt och fyllning för anläggningsbyggande – TK 539


Skorstenar – TK 199


Sportbeläggningar – TK 184/ AG 2


Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong – TK 188


Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk– TK 193


Temporära konstruktioner – TK 173


Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö – TK 453


Trä – TK 182


Vatten och avloppssystem – TK 198


Vägmaterial – TK 202


Vägutrustning – TK 248


Värdeförvaringsenheter – TK 172