Nyhet · 2023-03-21

Nytt biobränsle ökar pappersindustrins möjlighet till avkastning

Svenska aktörer uppmanas att bevaka sina intressen i det internationella standardiseringsarbetet som syftar till att lignin – trädets eget lim – ska ersätta fossil olja och kol. Lignin är en biprodukt från tillverkningen av papper, kartong och pappersmassa med stor potential att öka svenska verksamheters avkastning.

Källa: RISE

Varje träd består till 20-30 procent av lignin, trädets eget lim som binder ihop och stärker upp vedens cellulosafibrer. Lignin är oftast inte önskvärt i papperstillverkningen och därför har det skiljts ut och använts som internt bränsle i massabruken. Ligninet skulle dock ha långt större värde i biobaserade produkter och därför pågår ett internationellt standardiseringsarbete, för att bland annat få befintliga provningsmetoder att täcka in kemisk analys av lignin.

200 kg lignin kan utvinnas ur varje ton producerad pappersmassa

Nu har svenska aktörer möjlighet att vara med och påverka arbetet som i slutändan ska leda till att minska utsläppen av växthusgaser och öka avkastningen från tillverkningen av papper, kartong och pappersmassa.

Kontakta Otto Björnberg, projektledare på SIS, om du vill vara med eller veta mer om projektet.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.