Nyhet · 2023-05-30

Nytt internationellt ledningssystem ska accelerera farten mot FN:s hållbarhetsmål

Standardiseringsarbetet erbjuder en unik möjlighet till nya impulser som stärker kompetensen och gagnar den egna verksamhetens hållbarhetsarbete. Dessutom får du vara med och påverka en standard som väntas få stor betydelse för världens förmåga att uppnå hållbarhetsmålen.

Allt fler organisationer vill och behöver visa hur de arbetar systematiskt för att uppnå Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. På initiativ av Danmark har ISO startat en internationell kommitté som tagit sig an uppgiften att utveckla ISO 53001 – ett nytt ledningssystem som ska möjliggöra certifiering mot SDG:erna – Sustainable Development Goals.

– Många ISO-standarder stöttar FN:s hållbarhetsmål, men det finns inget övergripande, certifierbart ledningssystem som kan styra verksamhetens systematiska arbete, säger Ulrika Edholm, SIS projektledare i kommittén för organisationers samhällsansvar, som startar en ny arbetsgrupp inom kort.

Forskning har visat att verksamheter kan nå bättre resultat genom att anamma ett systematiskt arbetssätt i allt från energieffektivisering och förbättrad arbetsmiljö till innovation och andra mål man vill uppnå. Med knappt sju år kvar till 2030 och vetskapen om att standardisering kräver att världen kommer överens, är det nära att ställa sig frågan: Hur ska det gå?

– Det är sant att det blir en utmaning och att det är bråttom. Den här standarden har en aggressiv tidplan och det kommer vara ett nära samarbete med FN under hela resan. Behovet av att arbeta systematiskt med frågor som rör hållbarhet är ju heller inget som plötsligt upphör 2030.

Första utkastet beräknas vara klart redan i december i år. Ett år längre fram ska standarden ut på remiss. Först i december 2025 kan de första verksamheterna certifieras mot ISO 53001 – om allt går som planerat.

Informationsmöten under juni månad

En avgörande faktor om vi i Sverige ska ha chans att kunna påverka arbetet är att den nybildade arbetsgruppen får tillräckligt många och bredd i uppslutningen. Under juni månad håller SIS flera informationsmöten, den 1 juni, 12 juni och 26 juni, för alla som är intresserade av att veta mer om arbetsgruppen och hur man kan delta.

– Standarder har en mycket stark ställning inom både EU och världshandeln. Idén och förhoppningen med ISO 53001 är att få till något som företagen verkligen blir hjälpta av, ett bra stöd som på ett rättvist och transparant sätt kan visa hur man jobbar med hållbarhet, säger Magnus Pedersen på Swedac som sedan innan är engagerad i kommittén och vet att en standard inte blir bättre än de deltagare som skriver den.

– Att vara med och ta fram en standard tillför både kort- och långsiktig nytta för organisationen och individen. Här finns en fantastisk möjlighet för deltagarna att få nya impulser och ett nätverk som stärker kompetensen och gagnar den egna verksamhetens hållbarhetsarbete.

Det är stort intresse för det nya ledningssystemet som kommer att tillhöra samma ”familj” som ISO 9001, 14001 och 45001. En av flera som överväger att ta plats i standardiseringen är E.On:s hållbarhetschef Carina Tollmar.

– Jag tycker att man ofta använder SDG:erna som pynt lite här och där. Vi behöver bättre hjälp för hur de ska användas och få ihop en mer effektiv process som synkar med hållbarhetsarbetet. Ett ledningssystem som ger input till rapporteringen är superintressant och skulle innebär win-win-win.

Vill du veta mer om standardiseringen av ISO 53001? Kontakta Ulrika Edholm, projektledare på SIS.

Ledningssystemet för FN:s hållbarhetsmål – fyra skäl att ta plats i SIS standardisering

◼   Möjlighet att påverka en standard som väntas få stor betydelse för världens förmåga att uppnå Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål

◼   Det stärker din och organisationens position på marknaden

◼   Möjlighet att ta del av hur andra organisationer arbetar med hållbarhet

◼   Berikar ditt nätverk med nationella och internationella experter

 

 


Utbildningar inom samhällsansvar och hållbarhet – ISO 26000

Med en affärs- och handlingsorienterad utbildning får du underlag för en hållbarhetsanalys, prioriterade strategiska hållbarhetsfrågor och praktiska verket. Maximera din verksamhets bidrag till hållbar utveckling och stärk affärerna.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.