Nyhet · 2024-02-07

Så kan HVB-hemmen kvalitetssäkras

Nu är det möjligt för HVB-hem att kvalitetssäkra sin verksamhet genom att certifiera sig, och i dagarna har de allra första HVB-hemmen blivit certifierade.   Om andra HVB-hem följer efter, blir det lättare för både brukare och kommuner att försäkra sig om att omvårdnaden och behandlingen håller hög kvalitet utifrån brukarens behov, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi.  

HVB_900x600_ (002).png

Frågan är viktig dels för alla brukare, som i en redan utsatt situation är beroende av en trygg och välfungerande vård och omsorg, dels för landets kommuner, som betalar för tjänsterna. 

2018 publicerade Svenska institutet för standarder, SIS, den första standarden för kvalitetssäkring av HVB-hem (hem för vård och boende). Standarden utarbetades tillsammans med fler än tjugo olika företag, organisationer och kommuner, med syfte att öka kvaliteten för brukare på landets HVB-hem. Och sedan i november förra året är det även möjligt att certifiera sig mot standarden, efter att Qvalify, som första certifieringsorgan blivit ackrediterade för detta. 

I dagarna har två HVB-hem i Alvesta, som drivs av offentligägda VoB Syd, och två HVB-hem i Jönköping och Älvkarleby, som drivs av det privata bolaget Humana, certifierats. De är därmed de första i landet att erhålla certifiering enlig standarden för kvalitetssäkring av HVB-hem.  

Standarden omfattar, bland mycket annat, krav på brukarens delaktighet och inflytande, bemanning och att miljön är säker och trygg för både boende och anställda.  
 
– Det här är ett av flera exempel på hur standarder kan göra stor nytta för både individ och samhälle. Brukare och kommuner måste kunna känna sig trygga med att boenden är säkra och håller hög och jämn kvalitet med utgångspunkt i brukarens behov. Nu kan detta dessutom säkerställas genom certifiering vilket ytterligare kan effektivisera och skapa tillit, säger Sarah Sim, standardiseringschef, Svenska institutet för standarder.  

För mer information, kontakta:  

Anne Rådestad, pressansvarig, SIS: 08 555 520 20, anne.radestad@sis.se   


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.