Pressmeddelande · 2023-02-28

Sverige får ökat inflytande inom hållbar plastanvändning

Den 1 mars tar Sverige över det europeiska sekretariatet för plast, som har till uppgift att utveckla standarder för en hållbar plastanvändning. EU-kommissionen har beställt ett stort antal nya standarder som ska vara klara 2025 för att öka möjligheterna att återvinna plast, en högprioriterad fråga i EU:s arbete med att nå klimatneutralitet.

Plast_pressmed.png

Sverige har länge varit framgångsrika när det gäller att producera och forska kring plast. Sedan 2018 har Sverige också, genom Svenska institutet för standarder, SIS, ansvaret för framtagandet av globala standarder för plaståtervinning. Återvinningen av plast måste öka kraftigt för att nå målsättningen om en mer hållbar plastanvändning. I dag återvinns bara cirka 10 procent av all plast i världen, med stor negativ klimatpåverkan som följd.

– FN, liksom många regeringar runt om i världen, har fått upp ögonen för standarder och insett att det är en snabbare väg till förändringar än via regleringar. Genom att leda det europeiska sekretariatet för plast får Sverige ytterligare en viktig roll i arbetet för att minska de globala plastföroreningarna och skapa en hållbar plastanvändning, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS.

Standarder främjar cirkulär ekonomi genom att skapa en gemensam grund för hur produkter och tjänster bör utformas och hanteras för att använda resurser så effektivt som möjligt. Genom att följa standarder kan företag säkerställa att deras cirkulära initiativ är effektiva och uppfyller höga krav på hållbarhet.

Enligt EU:s plaststrategi har standarder lyfts fram som ett viktigt verktyg i omställningen till ett cirkulärt samhälle, och EU-kommissionen har beställt ett 50-tal standarder, där majoriteten ska utvecklas av sekretariatet för plast. Syftet är att öka användandet av återvunnen plast som ska användas i nya produkter, bland annat plastförpackningar, plast i jordbrukssektorn och i fordonsindustrin.

Även globalt lyfts standarders viktiga roll fram. Under FN:s miljökonferens förra året beslutades att ta fram ett avtal för att minska föroreningarna från plast. Avtalet omfattar hela plastens värdekedja och väntas antas 2025. Standarder kommer vara viktiga för att uppfylla de mål och krav som beslutas i avtalet.

– Återvinning av plast är ett viktigt steg för att skapa en cirkulär ekonomi. SIS arbetar för att ta ett större ansvar och driva cirkulära frågor, där Sverige är framgångsrika och har flera företag som ligger i framkant. Framtagandet av standarder är en förutsättning för att skapa samsyn och ett viktigt verktyg i omställningen mot ett cirkulärt samhälle, säger Annika Andreasen.

Den 1 mars tar SIS över det europeiska sekretariatet för plast. För mer information kontakta:

Jenny Fagerland, projektledare, SIS:
08 555 521 42
jenny.fagerland@sis.se 

Anne Rådestad, pressansvarig, SIS:
08 555 520 20
anne.radestad@sis.se


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.