Paket

Paket Lekredskap - efterkontroll

Köp detta paket

Paket: Paket Lekredskap - efterkontroll

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor -...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för...

Paketpris: (204,41 EUR) 2 350 SEK

Normalpris: (190,93 EUR) 2 195 SEK

Du sparar: (-13,48 EUR) -155 SEK

Med syfte att minimera riskerna för barn att förolyckas eller allvarligt skadas vid lek.

Standarderna för lekredskap innehåller minimikrav för säkerhet och är ett viktigt verktyg för att bedöma om lekplatsen är säker och för att upptäcka säkerhetsbrister. Standarderna vänder sig till dem som tillverkar och säljer lekredskap, besiktigar lekplatser, utformar eller installerar lekredskap samt ägare och förvaltare av lekplatser.

Detta paket innehåller de grundläggande generella säkerhetskraven för hela lekplatsen, de särskilda kraven för gungor och hur man arbetar med besiktning och underhåll av lekplatsen. Observera att för t.ex., vippgpungor, rutchbanor och linbanor finns specifika standarder som ska tillämpas.

SS-EN 1176-1:2017 Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
Denna standard innehåller de allmänna säkerhetskraven och provningsmetoderna och utgör basen för säkerhetstänket på hela lekplatsen. Finns det några farliga öppningar som barn kan fastna i? Hur provas det? Hur ska lekredskapen vara placerade i relation till varandra? Hur högt får det vara innan det krävs en barriär och vad krävs det för underlag på lekplatsen vid olika höjder?

SS-EN 1176-2:2017+AC:2019 Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder
Denna del ger specifika krav för gungor, det allra vanligaste lekredskapet.

SS-EN 1176-7:2020 Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift
Denna del ger vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift. Vad innebär t.ex. rutinmässig visuell kontroll, funktionskontroll och besiktning? Hur ska det dokumenteras och vilka rutiner är lämpliga?

Pressmeddelande: Säkrare lek i lekparkerna – och lika roligt!


Paketet innehåller

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp detta paket

Paket: Paket Lekredskap - efterkontroll

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor -...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för...

Paketpris: (204,41 EUR) 2 350 SEK

Normalpris: (190,93 EUR) 2 195 SEK

Du sparar: (-13,48 EUR) -155 SEK