Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 60:2018

Bedömning av överensstämmelse - Ledningssystem mot mutor enligt SS-ISO 37001 - Certifieringsordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 60:2018

Bedömning av överensstämmelse - Ledningssystem mot mutor enligt SS-ISO 37001 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument definierar krav för certifieringsorgan och dess personal i samband med revision och certifiering av ledningssystem mot mutor enligt SS-ISO 37001.
Kraven i SS-ISO 37001 ingår inte i detta dokument.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Socialt ansvarstagande (04.130) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 60:2018

Bedömning av överensstämmelse - Ledningssystem mot mutor enligt SS-ISO 37001 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Conformity assessment - Anti-bribery management systems according to SS-ISO 37001 - Certification scheme

Artikelnummer: STD-80003455

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-10

Antal sidor: 12