Standard Svensk standard · SS-ISO 37000:2022

Övergripande styrning av organisationer — Vägledning (ISO 37000:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37000:2022

Övergripande styrning av organisationer — Vägledning (ISO 37000:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance on the governance of organizations. It provides principles and key aspects of practices to guide governing bodies and governing groups on how to meet their responsibilities so that the organizations they govern can fulfil their purpose. It is also intended for stakeholders involved in, or impacted by, the organization and its governance.


It is applicable to all organizations regardless of type, size, location, structure or purpose.

Ämnesområden

Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37000:2022

Övergripande styrning av organisationer — Vägledning (ISO 37000:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Governance of organizations — Guidance (ISO 37000:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80033614

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-02-01

Antal sidor: 48