Standard Svensk standard · SS-ISO 37001:2016/Amd 1:2024

Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 37001:2016/Amd 1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37001:2016/Amd 1:2024

Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 37001:2016/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor. Systemet kan vara fristående eller integreras i ett övergripande ledningssystem. Detta dokument behandlar följande när det gäller organisationens verksamheter: - mutor inom den offentliga, privata och ideella sektorn; mutor som ges av organisationen; mutor som ges av organisationens personal som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen; mutor som tas emot av organisationen; - mutor som tas emot av organisationens personal i samband med organisationens verksamheter; mutor som tas emot av organisationens affärspartner i samband med organisationens verksamheter; direkta och indirekta mutor (t.ex. en muta som erbjuds eller tas emot via en tredje part).

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Ledningssystem (03.100.70) Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37001:2016/Amd 1:2024

Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 37001:2016/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes (ISO 37001:2016/Amd 1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086602

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-09

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 37001:2017