Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-5:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 5: Osäkerhet i test indikerar mätning (ISO 14253-5:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-5:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 5: Osäkerhet i test indikerar mätning (ISO 14253-5:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14253 specifies how to evaluate the measurement uncertainty of the test values obtained when testing GPS indicating measuring instruments, to be used in a decision rule for proving conformance or non-conformance with specifications of that indicating measuring instruments.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-5:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 5: Osäkerhet i test indikerar mätning (ISO 14253-5:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 5: Uncertainty in verification testing of indicating measuring instruments (ISO 14253-5:2015)

Artikelnummer: STD-8016285

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-21

Antal sidor: 32