Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-10:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 10: Laserspårare (laser trackers) för punkt till punkt-mätning (ISO 10360-10:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-10:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 10: Laserspårare (laser trackers) för punkt till punkt-mätning (ISO 10360-10:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the acceptance tests for verifying the performance of a laser tracker by measuring calibrated test lengths, according to the specifications of the manufacturer. It also specifies the reverification tests that enable the user to periodically reverify the performance of the laser tracker. The acceptance and reverification tests given in this document are applicable to laser trackers utilizing
a retroreflector, or a retroreflector in combination with a stylus or optical distance sensor, as a probing system. Laser trackers that use interferometric measurement (IFM), absolute distance measurement (ADM) or both can be verified using this document. This document can also be used to specify and verify the relevant performance tests of other spherical coordinate measurement systems that use
cooperative targets, such as “laser radar” systems.
NOTE Systems which do not track the target, such as laser radar systems, will not be tested for probing performance.
This document does not explicitly apply to measuring systems that do not use a spherical coordinate system. However, interested parties can apply this document to such systems by mutual agreement.
This document specifies:
— performance requirements that can be assigned by the manufacturer or the user of the laser tracker;
— the manner of execution of the acceptance and reverification tests to demonstrate the stated requirements;
— rules for proving comformity;
— applications for which the acceptance and reverification tests can be used.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-10:2021

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 10: Laserspårare (laser trackers) för punkt till punkt-mätning (ISO 10360-10:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 10: Laser trackers (ISO 10360-10:2021)

Artikelnummer: STD-80031268

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-09-20

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN ISO 10360-10:2016