Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 1: Ordlista och parametrar för cylindrisk form (ISO 12180-1:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 1: Ordlista och parametrar för cylindrisk form (ISO 12180-1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 12180 defines the terms and concepts related to cylindricity of individual complete integral features only.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12180-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 1: Ordlista och parametrar för cylindrisk form (ISO 12180-1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO 12180-1:2011)

Artikelnummer: STD-77634

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-ISO/TS 12180-1:2005