Nyhet · 2023-12-13

Deltagarintervju med Åsa Carlsson, Complete Consulting by Åsa

Projektledningen för TK 478 Organisationers samhällsansvar publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Den här gången berättar Åsa Carlsson från Complete Consulting By Åsa om sitt engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram standarder om hur organisationer kan arbeta systematiskt med sitt hållbarhetsarbete.

Hej Åsa!  
Hur upplever du det är att delta i TK 478?
Jag är väldigt positiv och imponerad av arbetet, det är bra ordning och reda med tidsplaner, bra mallar och genomtänkta processer. Det är jätteroligt och givande att ha det här nätverket. Vi delar erfarenheter och det är lärorikt att höra hur de andra deltagarna i gruppen arbetar och tänker inom sina organisationer, inom helt andra branscher än de som jag har arbetat med.

Den främsta anledningen för mig att delta är att jag ser detta som mitt sätt att bidra till en bättre värld. Jag har lång och bred erfarenhet som jag kan använda i arbetet med att skapa en värld med hållbar utveckling. Att jag dessutom lär mig nya saker och får ett fantastiskt nätverk är en bonus! Jag tror verkligen på standarder, att genom industrins hjälp ta fram ”best practice”, och använda dessa lösningar för att bidra till en mer rättvis konkurrens och lösa globala utmaningar.

Vilka grupper är du med i inom kommittén?
Inom SIS kommitté för organisationers samhällsansvar (SIS/TK 478) är jag med i två arbetsgruppern, dels den gemensamma arbetsgruppen som arbetar med den nya certifierbara standarden för FN:s hållbarhetsmål, ISO 53001 och dels i arbetsgruppen som reviderar den svenska egendeklarationen som företag och organisationer kan använda för att verifiera sitt hållbarhetsarbete.
 
Hur bidrar ditt företag/din organisation i standardiseringsarbetet? 
Jag arbetar med olika standarder och pratar dagligen om dem ute hos mina kunder. I kommittén är jag så aktiv som möjligt i den mån som jag hinner, vid sidan om mitt vanliga arbete som konsult. Det här är en mycket bred kommitté med många olika standarder inom social hållbarhet och jag läser alla standardförslag och deltar aktivt i mina arbetsgrupper.

Vilka ISO-standarder inom område organisationers samhällsansvar tycker du är mest användbara och varför?  
Bland de som redan är publicerade är ISO 26000 för socialt ansvarstagande viktig, men många som är insatta väntar nu på den nya standarden ISO 53001.

Den kommande standarden ISO 53001 kommer troligtvis att få en stor roll i mitt arbete, likaså ser jag att Gender equality-standarden ISO 53800 är viktig. Jag tror också att 59000-serien om cirkulär ekonomi kommer att bli viktiga standarder.

Vilka är dina förhoppningar om ISO-standarder inom området? 
Jag tror och hoppas att ISO 53001 blir en standard som blir enkel att “jacka i" med andra standarder och att företag kommer att ha stor nytta av den i sitt hållbarhetsarbete och att företagen kommer att väva in ISO 53001 i sina befintliga ledningssystem. 

Den nya egendeklarationen (SIS/TS 2) är också viktig och intressant för mig att följa, då jag är utbildad och diplomerad att utföra verifieringar mot egendeklarationen. Jag hoppas att den nya versionen kommer att spegla de nya lagkraven och CSRD.  

Vilka utmaningar ser du i standardiseringsarbetet?
Mina utmaningar är att begränsa mig själv, det är så mycket intressant och spännande, så många standarder som jag gärna hade velat engagera mig i. Det är en stor utmaning, den är en sådan bredd i den här kommittén, exempelvis kommer det standardförslag inom jämställdhet, inkludering och andra frågor inom hållbarhet. Vi har en utmaning att få med de större företagen inom hållbarhetsstandardiseringen. Jag skulle gärna vilja se fler experter från de större företagen, exempelvis från Astra Zeneca och Volvo.