Nyhet · 2023-09-08

Deltagarintervju: Lena Jönsson, RISE

Projektledningen för TK 478 Organisationers samhällsansvar publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Den här gången berättar Lena Jönsson om deras engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram standarder om organisationers samhällsansvar.

LensJonsson.png

Hallå där Lena Jönsson, RISE gick med i kommittén år 2011, varför valde ni att gå in i detta?

Enligt forskningsproportionen ska RISE ” …verka för hållbar tillväxt i Sverige...” Vårt arbete med certifiering är en viktig del i detta och då är det en naturlig följd att verka för att utveckla standarder som främjar hållbar utveckling.

Vi ser bland annat att Egendeklarationen för organisationers samhällsansvar kan möta marknadens behov av att verifiera hållbarhetsinformation.

Vilka är dina förhoppningar om standarder inom området?

Det finns ett stort behov av att kunna visa att de uttalande företag gör kring hållbarhet stämmer dvs att inte bara är fina ord utan innehåll. Det kan en opartiskt verifierad egendeklaration för organisationers samhällsansvar göra. Min förhoppning är att det ska skapa ett förtroende, ge en organisation bekräftelse sitt hållbarhetsarbete och samhällsansvar.

Vilka standarder inom ert område tycker du är mest användbara och varför?

På RISE har vi tjänsten certifiering enligt ISO 20121 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang. Denna har visat sig ge bra stöd för att utveckla hållbarhetsarbetet i organisationer som anordnar evenemang eller tillhandahåller mötesplatser av olika slag.

En verifierad Egendeklaration SIS TS 2 tillsammans med ISO 26000 ger stöd och hjälp att implementera, paketera och kommunicera en organisations samhällsansvar på ett trovärdigt sätt.

Vilka utmaningar ser du i standardiseringsarbetet?

Många av våra kunder är vana vid att arbeta med ledningssystem, att skapa processer och arbetssätt inom ett område som därefter certifieras. Det certifikat som sedan utfärdas är tydligt för intressenter vad det innebär. Egendeklarationen för organisationers samhällsansvar kan verifieras och ett utlåtande utfärdas. Det är för många ett annorlunda arbetssätt och en ny nomenklatur som kan vara svår att ta till sig.

En utmaning är att få Egendeklarationen för organisationers samhällsansvar känd för de organisationer som skulle ha nytta av den.

Hur upplever du det är att delta i TK 478 / Arbetsgrupp Egendeklarationen?

Standardiseringsarbetet ger bra insyn i vad som händer inom området och vilka standarder som finns och tas fram. Hållbarhet är ett brett område med många standarder som det kan vara svårt att få en överblick över. Arbetet skapar kontakter från flera olika kompetensområden som ökar förståelsen för möjligheter och svårigheter i organisationers samhällsansvar.

Hur bidrar ditt företag/din organisation i standardiseringsarbetet?

RISE har lång erfarenhet av att arbeta med standardiseringsarbete inom många olika områden Vi har även lång erfarenhet av att certifiera ledningssystem, produkter och personer i ett brett spektrum av branscher, företag och organisationer.

Vi tror att denna erfarenhet ska kunna bidra till att göra standarder enkla och tydliga. Att kraven ska vara klara, tydliga och lätta att läsa och tolka. Att de ska fungera att arbeta efter som organisation och att ett certifieringsorgan ska kunna kontrollera överensstämmelse gentemot standarden. Det är min förhoppning att vi ska kunna bidra till.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Teknisk kommitté för socialt ansvarstagande

SIS kommitté TK 478 är Sveriges representant i det globala standardiseringsarbetet kring socialt ansvarstagande, som enkelt uttryckt kan beskrivas som vad en organisation (oavsett bransch) kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.