Nyhet · 2023-12-18

Nyheter inför 2024 - på gång - nya och/eller uppdaterade standarder inom hållbarhet!

Det händer mycket i SIS/TK 478, här är ett axplock från kommitténs arbete just nu! Vill du veta mer? Hör av dig till SIS (ulrika.edholm@sis.se)!

Nytt standardförslag - Diversity management systems
Norge föreslår ett nytt standardiseringsarbete, ISO/NP 37401 - Diversity management systems — Requirements with guidance for use. Alla som deltar i den svenska kommittén kan rösta och lämna kommentarer på förslaget.

Arbetsgrupp 3 Egendeklaration, med Daniel Steinholtz som ordförande, är igång med att revidera egendeklarationen (SIS/TS2) och anpassa den till EU:s nya hållbarhetsrapporteringsregler, CSRD..Revideringen ska vara klar till hösten 2024. Arbetsgruppen har möten den 10 januari (Zoom) samt den 6 mars (på SIS i Stockholm). Alla som är intresserade är välkomna att höra av sig.

Ledningssystem för FN:s hållbarhetsmål
Den svenska arbetsgruppen (SDG Ledningssystem GAG 13) är nu igång, med Jonas Denvall som ordförande och arbetar aktivt med kommentarer till det vägledande dokumentet ISO/PAS 53002 och kravstandarden ISO 53001. Arbetet sker i relativt snabb takt och ISO/PAS 53002 kommer att kunna publiceras under våren 2024 och kravstandarden ISO 53001 publiceras senast 2025.

ISO 53800 har varit ute på remiss, Gender Equality
Den nya standardförslaget ISO/CD 53800 Guidelines for the promotion and implementation of gender equality har varit ute på remiss. Den svenska arbetsgruppen skickade in flera större kommentarer från Sverige, och flera av dessa har fått bra genomslag. Under hösten har det varit internationella möten där många bra ändringar och justeringar har gjorts och vi väntar nu på nya utkastet. Nästa möte med den svenska arbetsgruppen är den 19 januari via Zoom, då en viktig punkt på agendan är planering inför lanseringen av standarden samt andra framtida standarder inom området. Alla som är intresserade av området är välkomna att höra av sig.

ISO 20121 – hållbara evenemang revideras, ska vara klar till sommaren 2024 och OS i Paris
Standardförslaget var ute på remiss 2023 och man håller tidsplanen för att kunna publicera standarden till sommaren 2024 och OS i Paris.

 

Nyfiken på att delta? Läs gärna intervjun med en av våra deltagare, Åsa Carlsson: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk478/nyheter/deltagarintervju-asa-carlsson/