Nyhet · 2023-11-10

Deltagarintervju: Tina Nordling från LO

Projektledningen för TK 478 Organisationers samhällsansvar publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Den här gången berättar Tina Nordling om deras engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram standarder om organisationers samhällsansvar.

Hallå där Tina Nordling! Landsorganisationen i Sverige (LO) gick med i kommittén redan 2004, varför valde ni att gå in i detta?
LO som företrädare för i dagsläget 14 fackförbund har varit med ända från starten av ISO 26000 eftersom dessa frågor i högsta grad berör arbetstagarnas arbetsmiljö. Det är viktigt att standarden visar på vikten av samarbete mellan företagets ledning och dess personal. Standarden får inte bli en ersättning för kollektivavtal mellan arbetsgivare och facklig organisation.

Vilka är dina förhoppningar om standarder inom området?
– Min förhoppning är att de standarder som utvecklas visar på vikten av ett utökat samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare eftersom det i de flesta fall gynnar båda parter.

Vilka standarder inom ert område tycker du är mest användbara och varför?
– ISO 26000 är bra då den är världstäckande och ger möjlighet för en positiv utveckling i de länder som ännu inte kommit så långt gällande ansvaret för miljön och de anställda på arbetsplatsen.

Vilka utmaningar ser du i standardiseringsarbetet?
– Utmaningen i en standard som ISO 26000 är att alla intressenter ska hitta en överenskommelse som de kan enas runt. Utgångsläget i länderna ser väldigt olika ut. Olika lagstiftning, kollektivavtal och så vidare gör att det hela tiden måste göras kompromisser för att ISO 26000 ska fungera.

Hur upplever du det är att delta i TK 478?
– Det är intressant och annorlunda mot att arbeta i andra frågor. Det finns ett gediget regelverk som ska tas hänsyn till i arbetet och därför tar det tid att få till förändringar i en standard oavsett nivå. Jag har fått mycket kunskap bara av att delta i arbetet.

Hur bidrar LO i standardiseringsarbetet?
– LO samordnar standardiseringsarbetet för de 14 fackförbunden inom LO. Vi tillsammans försöker vara aktiva i de standarder som berör arbetarna ute på arbetsplatserna. På så sett bidrar vi med vår kunskap om hur arbetet bedrivs och vad standarderna behöver innehålla för att vara användbara.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.