Handbok

Att beräkna area och volym för byggnader. En introduktion till SS 21054:2020 (E-bok)

Köp

Pris: 135 SEK
standard ikon pdf

PDF

Boken beskriver kortfattat hur man mäter area och volym i byggnader enligt standarden SS 21054:2020 Area och volym i byggnader - Terminologi och mätning.

Den innehåller intervjuer med exempel på hur olika företag och organisationer använder sig av standarden. Dessutom innehåller boken en internationell utblick, om hur olika man mäter villor och lägenheter i olika länder och en historisk tillbakablick på hur sättet att mäta areor och volymer har förändrats de senaste dryga hundra åren.

Boken fungerar som en vägledning och introduktion till den reviderade utgåvan av standarden SS 21054 Area och volym i byggnader - Terminologi och mätning.

Ämnesområden

Regler för byggritningar (92.100.20) Generella regler (92.100.10) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Att beräkna area och volym för byggnader. En introduktion till SS 21054:2020 (E-bok)
Pris: 135 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Hans Åberg, Per Öqvist

Artikelnummer: BCK-80018891

Beteckning: SIS HB 351 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2019-11-27

Antal sidor: 48

Förlag: Svenska institutet för standarder