Standard Svensk standard · SS 21054:2020

Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 21054:2020

Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Paket - Area och volym för byggnader

Paket: Paket - Area och volym för byggnader

1 st Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

1 st Area-och volymberäkning. Vägledning-PaperHandbook

Läs mer om paket Paket - Area och volym för byggnader

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (207,57 EUR) 2 426 SEK

Du sparar: (45,86 EUR) 536 SEK

Paket:
Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paket: Paket - Area och volym för byggnader - PDF

1 st Area-och volymberäkning. Vägledning-ElectronicHandbook

standard ikon pdf 1 st Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

Läs mer om paket Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (207,57 EUR) 2 426 SEK

Du sparar: (45,86 EUR) 536 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Kvalitetssäkra och effektivisera ditt arbete genom att använda standard SS 21054:2020, Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning.

Standard SS 21054:2020 är ett stöd för dig som arbetar med såväl befintliga som nya byggnader. Standarden kan tillämpas på all slags byggnader utom anläggningar och kan användas både vid planering och vid projektering men även vid arbetsmoment som bygglov, taxeringsberäkningar, värdering och hyressättning.

En kvinna som står upp i ett tomt rum med några kartonger och tittar på en ritning

De mätregler vi har idag har funnits sedan 1978. Innan dess gällde delvis andra mätregler. Därför finns det fortfarande mängder av mätningar som inte längre är aktuella idag.

Standarden SS 21054 har under våren 2020 kommit ut i en reviderad upplaga. Bland nyheterna i denna upplaga finns förtydliganden kring beräkning av boarea respektive biarea i souterrängvåningar. Innehållet har omredigerats och flertalet definitioner har förtydligats.

Standarden omfattar allt från termer och definitioner, till mättekniska areabegrepp, måttenheter och avrundning. Den tar också upp mätvärdhet och går i detalj in på definitioner av element så som vikväggar, entresol, fönster, glaspartier, ljusgårdar, pelare, snedtak, takkupor, trappor och ramper, för att nämna några.

Byggnadsarea, öppenarea, bruttoarea, bruksarea, biarea, boarea och lokalarea tillägnas alla varsitt kapitel, precis som övrig area, nettoarea, konstruktionsarea och bruttovolym. Här finns specifikation av regler för beräkning och redovisning av area och volym hos byggnader och delar av byggnader, definierar area- och volymbegrepp, samt ger information om tillämpning och omfattning.

Den nya utgåvan har utökats med illustrationer där sådana saknades tidigare. Flera areatyper illustreras med en exempelbyggnad för att ytterligare underlätta vid tolkningen av reglerna. Gränsen för öppningars bredd har ändrats från 60 till 50 centimeter, för att utrymmet bortom öppningen ska räknas som mätvärt.

Termer och definitioner för de olika elementen är enkla att hitta och illustrationer gör att du snabbt får en överskådlig bild. Dokumentets uppdelning gör det lättanvänt och effektiviserar ditt dagliga arbete.

SS 21054:2020 ger dig svar på frågor som

 • Hur definieras boarea respektive biarea?
 • Hur kommer det sig att golvarean ibland blir mindre än golvytan? Lär dig skilja på yta och area.
 • Hur mäts utrymme vid trappor?

När du behöver göra en areamätning, till exempel vid redovisning av arean i en bostad, vid taxering, försäljning eller köp av en bostad, i samband med bygglov eller upprättande av hyresavtal, är standard SS 21054:2020 ditt mest effektiva verktyg för att få fram korrekta värden.

Det är viktigt att göra areamätning för att:

 • äldre mätningar är ofta felaktiga
 • en mätning kan göra skillnad på priset
 • undgå att hamna i rättstvist
 • säljare har skyldighet att ange korrekt boyta/boarea (både hus och bostadsrätt).

För att ytterligare underlätta i ditt arbete med SS 21054:2020 finns också en handbok som guidar, ytterligare förklarar och ger historiken bakom tillkomsten av denna standard.
Du beställer handboken "Area- och volymberäkning - Vägledning" här >>

Korrigeringar och ändringar

I gällande utgåva publicerades följande ändringar 2021-02-05

 • Tabell 2 –Icke tempererad biarea har ersatt tidigare ”boarea”
 • Figur 6 – Linjerna har gjorts fylligare på 2 av väggarna
 • Figur 8b –BTA/NTA i figuren har ersatts med BRA/NTA
 • Figur 9 – Pilen till höger om figur a har flyttats lite närmare figur b.
 • Figur 11 – Figur 11 har flyttats till 5.15.2 från tidigare 5.15.5
Omfattning
Detta dokument specificerar regler för beräkning och redovisning av area och volym hos byggnader och delar av byggnader, definierar area- och volymbegrepp, samt ger information om tillämpning och omfattning.
Detta dokument är avsett att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags byggnader. Dokumentet gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd. Dokumentet kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning och dylikt.
Denna standard är inte tillämplig på anläggningar.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Generella regler (92.100.10) Byggnadsutformning (94.100) Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 21054:2020

Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Paket - Area och volym för byggnader

Paket: Paket - Area och volym för byggnader

1 st Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

1 st Area-och volymberäkning. Vägledning-PaperHandbook

Läs mer om paket Paket - Area och volym för byggnader

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (207,57 EUR) 2 426 SEK

Du sparar: (45,86 EUR) 536 SEK

Paket:
Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paket: Paket - Area och volym för byggnader - PDF

1 st Area-och volymberäkning. Vägledning-ElectronicHandbook

standard ikon pdf 1 st Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

Läs mer om paket Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (207,57 EUR) 2 426 SEK

Du sparar: (45,86 EUR) 536 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Areamätning, SIS/TK 598/AG 01

Internationell titel: Area and volume of buildings - Terminology and measurement

Artikelnummer: STD-80020688

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-03-18

Antal sidor: 76

Ersätter: SS 21054:2009