Handbok

Area-och volymberäkning. Vägledning (E-bok)

Råd för tillämpning av den svenska standarden ”Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler”, SS 21054

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon pdf

PDF

Paket Paket:
Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paket: Paket - Area och volym för byggnader - PDF

1 st Area-och volymberäkning. Vägledning-ElectronicHandbook

standard ikon pdf 1 st Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

Läs mer om paket Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (207,57 EUR) 2 426 SEK

Du sparar: (45,86 EUR) 536 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Denna bok är tänkt som ett komplement till och en vägledning vid tillämpningen av standarden SS 21054:2020 Area och volym i byggnader - Terminologi och mätning.

Standarden med beteckningen SS 21054 innehåller krav och rekommendationer för beräkning och redovisning av area och volym hos byggnader och delar av byggnader. Den definierar också area- och volymbegrepp och redogör för i vilka sammanhang ett visst begrepp tillämpas samt begreppets omfattning.

Standarden har en tydlig struktur där area- och volymbegreppen är indelade i undergrupper utifrån användning, funktion och tillhörighet.

Mätning används när det finns ett behov av att ange area och/eller volym av en byggnad. Exempel på när detta kan vara aktuellt är vid bygglovshantering, fastighetstaxering, byggnadskalkyler, hyresberäkningar och vid försäljning och förvärv av fastigheter. Standarden gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd.

Boken vänder sig både till dem som behöver vägledning vid tillämpningen av standarden i sitt yrke och till konsumenter som är i behov av att mäta sin bostad.

SS 21054:2020 är en uppdatering av tidigare utgåva SS 21054:2009. Standarden har omredigerats, förtydligats och kompletterats med nya illustrationer. Standarden innehåller delvis andra begrepp, krav och rekommendationer än tidigare standarder vilket kan innebära att en ommätning ibland kan bli nödvändig.

I boken finns även kapitel som behandlar definitionen av byggnadshöjd och våningsantal, något som ofta är relevant när byggnader ska mätas upp.

Som avslutning nämns även definitionen av Atemp vilket är ett areabegrepp som används vid energiberäkningar men som inte ingår i standarden SS 21054.

Denna E-bok finns även tillgänglig som bok via denna länk.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Area-och volymberäkning. Vägledning (E-bok)
Pris: 695 SEK
standard ikon pdf

PDF

Paket Paket:
Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paket: Paket - Area och volym för byggnader - PDF

1 st Area-och volymberäkning. Vägledning-ElectronicHandbook

standard ikon pdf 1 st Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

Läs mer om paket Paket - Area och volym för byggnader - PDF

Paketpris: (161,71 EUR) 1 890 SEK

Normalpris: (207,57 EUR) 2 426 SEK

Du sparar: (45,86 EUR) 536 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Areamätning, bostadsutformning och säkerhet vid användning, SIS/TK 598

Artikelnummer: BCK-80029511

Beteckning: SIS HB 356 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2021-05-31

Antal sidor: 72

Förlag: Svenska institutet för standarder