Handbok

Effektiv säkerhetsorganisation (E-bok)

Köp

Pris: 715 SEK
standard ikon pdf

PDF

Syftet med denna bok är att ge läsaren inspiration att bygga upp en effektiv säkerhetsorganisation och att kunna skapa en ansvars- och rollfördelning i hela organisationen för säkerhetsarbetet. Reglerna i boken riktar sig i första hand till säkerhets- och informationssäkerhetschefer och till avdelningschefer. Men även till övriga medarbetare som behöver ha en övergripande bild av säkerhetsorganisationens roller och ansvar.

Mer detaljerat syftar boken till att:
- definiera vilka roller som ingår i verksamhetens säkerhetsorganisation, övergripande beskriva säkerhetsansvaret för dessa roller
- beskriva hur säkerhetsarbetet kan läggas upp i koppling till verksamhetens behov
- utgöra ett stöd vid utbildning och utarbetande av regler och instruktioner
- ge stöd för att kunna ställa krav på verksamhetens säkerhetsorganisation


Boken berör orsaker som leder till att verksamhetens säkerhetsarbete blir onödigt ineffektivt. Till exempel det faktum att fysisk säkerhet och informationssäkerhet inte styrs från samma håll, att säkerhet behandlas som en teknisk fråga och att säkerhetsfunktioner inte samordnar allt riskarbete och kontinuitetsskydd.

Ämnesområden

Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050)