Handbok

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 Tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner

Köp

Pris: 1 450 SEK
standard ikon

Papper

Handboken behandlar standarden SS-EN 1090-2 och följer i princip kapitelindelningen i standarden, vilket gör det enkelt att vid behov hitta kompletterande information i SS-EN 1090-2. Utöver den text som direkt refererar till SS-EN 1090-2 innehåller handboken även en del kommentarer och rekommendationer på utförande som är praxis eller traditionellt har använts vid stålbyggande i Sverige.

SS-EN 1090-2 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egenskap, en metod eller något annat. I standarden ges dessutom möjligheter att göra vissa alternativa val och därmed precisera kraven på arbetsutförandet. För att underlätta för användaren har markeringen (F) införts i denna handbok där en egenskap, metod, krav eller annat kan eller ska anges/föreskrivas. Oftast ges en rekommendation om vad som normalt bör föreskrivas för husbyggnader.

Ämnesområden

Byggarbeten (92.200.20) Stålkonstruktioner (91.080.13) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp

Handbok

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 Tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner
Pris: 1 450 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80009357

Beteckning: Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2

Utgåva: 4

Utgiven: 2019-01-01

Antal sidor: 160

Förlag: SBI, STÅLBYGGNADSINSTITUTET