Nyhet · 2020-03-25

IKEA – aktiva inom standardisering världen över

De är ett av världens största möbelföretag och tongivande i den globala utvecklingen av standarder. Blågula varuhus finns just nu på 52 marknader, och IKEA planerar för expansion. Koll på standarder är grundstenen för att kunna göra affärer på nya marknader, säger Jens Ekwall, Requirement Manager inom produkt-utvecklingsbolaget IKEA of Sweden.

Jens Ekwall som jobbar som Requirement Manager på IKEA sitter i en soffa

Jens Ekwall, Requirement Manager, IKEA of Sweden. Foto: Jens Nordström

Förutom snygga, moderna och sköna ska möbler såklart vara säkra och funktionella. Där har internationella standarder en viktig uppgift – de spelar också en avgörande roll för svenska företags utveckling och konkurrenskraft inom möbelbranschen. Det handlar om att möta nationella krav och kundförväntningarna, men också att lösa produktionsfrågor som effektivitet och arbetsmiljö. För IKEA, ett av världens största möbelföretag och ett starkt varumärke, är det självklart att vara en tongivande röst inom internationell standardisering. Jens Ekwall ansvarar för kravstandardiseringsarbetet på IKEA som innebär att påverka globala produktkrav, samt att synka med företagets produktutveckling och egna krav på underleverantörer.

Vill dela med sig av kunskap

IKEA har en unik position inom standardiseringen på grund av koncernens globala omfång och långa erfarenhet. Dessutom kan de erbjuda kunskap om allt från design till produktion och försäljning till slutkund.
– Säkerhetsfrågor är vårt största fokus. Mitt team jobbar målmedvetet med detta och tar hjälp av våra specialister från produktion, innovationsteam, designteam och utvecklingsavdelningen för att ta fram egna krav och kunna utvärdera och bidra i internationella standardiseringsarbeten. Vi tror på att dela med oss av kunskap. Vi tycker inte att man ska skapa konkurrenskraft genom att undanhålla andra aktörer på marknaden information eller kunnande.

Underlättar etablering på nya marknader

Att känna till gällande standarder är en nyckelfaktor vid nyetableringar och expansion.
- Vi sätter själva vissa krav på ett sortiment, men sen måste det såklart även vara överensstämmande med lokala lagar, regler och standarder. Annars är det inte säljbart, säger Jens Ekwall som berättar att det just nu är aktuellt i samband med en etablering i Mexiko.

– Vi behöver lära oss om deras befintliga krav och standardiseringssystem. Det är grundstenen för att göra affärer.

Han konstaterar att ju mer harmoniserade standarderna är globalt desto mer underlättar det vid etablering på nya marknader. Men Jens Ekwall är noga med att drivkraften inte bara handlar om affärsnytta. Ingvar Kamprads arv är djupt rotat i företaget – Att skapa en bättre vardag för de många människorna – och i det ingår självklart säkrare möbler och produkter som förbättrar vardagslivet.

– Om vi utvecklar en standard som bara vi kan utnyttja, då gör vi inte nytta för de många människorna. Därför vill vi utveckla standarder så att marknaden hänger med. Så att våra underleverantörer kan vara med och ställa om sin tillverkning efter de här kraven vad de nu kan gälla: materialkrav, lösningar för brandskydd som inte är skadligt för människor eller miljö och liknande.

Bygga långsiktigt

IKEA sitter med i ett 100-tal standardiseringskommittéer och jobbar förutom det med egna kontakter i länder och regioner där det råder andra kravklimat. I Ryssland, Kina, USA och ett par mindre marknader är det ofta lokala regler och standarder som gäller.
– Därför tar vårt arbete med de här frågorna i Kina längre tid i anspråk. Vi har sålt möbler där sedan 1998 och satsar på varaktiga relationer. Vi bygger förtroende och långsiktighet genom att ge dem kunskap om standardiseringssystemet i andra delar av världen, och förklarar hur man kan lösa problem med ISO-baserade standarder. Vi visar att det fungerar och ger tillträde till nya marknader. Vi försöker skapa en win-win situation.


”Säkerhetsfrågor är vårt största fokus”

Jens Ekwall
Requirement Manager
IKEA of Sweden

SIS/TK 391 Möbler

Möbler i ett rum med bruna träväggar och ljust trägolv

Standardisering för möbler utarbetar främst hållfasthets- och säkerhetskrav med tillhörande provningsmetoder, men sträcker sig även till att omfatta vissa funktionella aspekter.

Syftet är dels att underlätta för tillverkare att konstruera säkra möbler och dels att hjälpa möbelinköpare att välja säkra och hållfasta möbler.

Internationell standardisering

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN.

Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell. SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.