Nyhet · 2018-08-22

Innovationsarbete nyckeln till framgång

För Sony Mobile Communications i Lund är innovation en nyckelfaktor i satsningen på nya smarta lösningar och tjänster, bortom smarta mobiler. Johan Grundström Eriksson berättar om utmaningarna i att etablera organisatorisk innovationsförmåga och om arbetet med en ny vägledande standard.

Varför är innovation viktigt för Sony Mobile?

För Sony Mobile är ett strukturerat angreppssätt, som till exempel innovationsprocesser, nyckelfaktorer i omställningen bortom mobiltelefonerna, mot framtidens IoT, Internet of Things. Sony Mobile har sedan flera år tillbaka strategiska planer som satsar mot 2020, då en stor del av företagets omsättning ska komma från annat än smarta telefoner, till exempel smarta produkter och smarta tjänster i form av IoT lösningar. Målet är också att vara en digitaliseringspartner för utveckling av digitala lösningar och tjänster tillsammans med andra företag i deras pågående digitaliseringsresa.

Vad är drivkraften och utmaningen i innovationsarbetet?

Vill man vara konkurrenskraftig i att affärsutveckla och att stimulera idéer är det är hög press på att vara snabb men också på att situationsanpassa organisationen, bland annat genom att återanvända styrkor och förmågor som redan finns. Ett exempel har varit hur vi i våra IoT lösningar har återanvänt erfarenheten av konsumentprodukter och vår kunskap om hur man bygger mjukvara för smarta telefoner. En stor utmaning är att både ha uthållighet och en långsiktighet, samtidigt som man jobbar snabbt i den accelererande digitaliseringen. En annan utmaning är att det kräver nya fördelningar av resurser på rätt ställen.

Hur kan en standard stötta?

Alla som ska leda innovationsarbetet i en organisation ställs inför ungefär samma frågor. - Var börjar man? Vilka är de ingående elementen som behöver komma på plats för att täcka de nödvändigaste utmaningarna inom innovationsarbetet? Vilka av utmaningarna skall vi ta oss an när och i vilken ordning? Och när ansvariga förkovrar sig eller bygger organisationens innovationsförmåga, hur kan de veta att det de lär sig går att använda och får den tänkta effekten? De flesta sätter igång och jobbar direkt. Andra bygger en innovationsprocess, men vad ska man jämföra sig mot?

En vägledande standard blir ett stöd i att få igång, planera och strukturera sitt arbete att etablera innovationsförmåga i form av ett innovationsledningssystem. Ett strukturerat och långsiktigt angreppssätt krävs, eftersom komplexitet, förväntningar och krav på resultat och avkastning på den investerad insatsen växer över tiden.

Kan du berätta om några tjänster och produkter som har kommit ur innovationssatsningen på Sony Mobile?

Ett av de första resultaten är Nimway, som lanserades på IFA-mässan 2017. Nimway är en affärsutveckling för Wayfinding, som vänder sig till både personer som jobbar med till exempel Facility Management eller personer på en arbetsplats eller I en byggnad.
Genom digitalisering av inomhusmiljön förbättrar Nimway tillvaron för medarbetare att hitta arbetsplatser och konferensrum inomhus och underlättar företag som jobbar med aktivitetsbaserade arbetsplatser att bedöma hur lokaler utnyttjas.

Ett annat exempel är en molnbaserad lösning för spårning av utrustning som tagits fram under ett projekt med Lunds universitetssjukhus. I dag går värdefull arbetstid ofta åt till att leta efter utrustning. Tjänsten hjälper anställda att spara en halvtimme om dagen genom att hitta utrustning och använda den mer effektivt genom att optimera flöden och logistik baserat på spårningsteknologi med realtidsfunktion.

Standardiseringsarbetet mot ISO 50501 som du deltagit i – något du tycker är särskilt intressant, nytt som du vill lyfta fram i arbetet?

Jag har jobbat med Innovation sedan millennieskiftet och det som jag verkligen ser fram emot när arbetet publiceras 2019, är att det äntligen kommer att finnas en samsyn på innovationsledning och definitioner kring innovation. Detta kommer att vara förankrat i och användas i åtminstone de 53 länder som är inblandade i arbetet, samt i organisationer som OECD, The World Bank, WTO, WIPO och EPO, som har skapat liaisons. Detta kommer att utgöra ett fundament som gör det möjligt för organisationer och företag att långsiktigt bygga en bättre innovationsförmåga, som sedan kan användas att lyckas bättre i sin innovationssamverkan med andra organisationer genom att nya affärer skapas och "gamla" kontraktsformer utmanas. Även forskning kring hur innovationsledning bedrivs och hur innovationsförmåga byggs kommer att gynnas, eftersom det också blir enklare att jämföra, mäta och utbilda och sprida kunskaperna kring innovation.


”En stor utmaning är att både ha uthållighet och en långsiktighet, samtidigt som man jobbar snabbt i den accelererande digitaliseringen”

Johan Grundström Eriksson, Deputy Head of Lund Site Management Office Strategy, Governance and Business Development, Sony in Lund Trade & Industry Advisory Board member, LTH/Lund University, Sony Mobile Communications

Medlem av: Technical Committee ISO/TC 279 respektive SIS/TK 532, Innovation Management, ISPIM, Innovationsledarna

Innovation Management

I SIS/TK 532 pågår arbete för att ta fram ett ledningssystem för innovation på europeisk och internationell nivå.

Målet med arbetet är att skapa ett vägledande ramverk för verktyg, metoder, angreppssätt och processer som hjälper företag och andra organisationer med att etablera och utveckla sin innovationsförmåga. Vill du delta eller veta mer?

Innovation på Sony i Lund

De senaste åren har innovationsförmåga byggts upp i olika stadier:

2015 - Research & Incubation – en organisation med ca 100 personer bildas, med inkuberade idéer och lovande affärskoncept som resultat.

2016 - Sony Seed Acceleration Program – SAP Europe förläggs till Sverige, i Lund – anställda får möjligheten att söka funding för egna affärsidéer/spin-offs.

2017 - En ny organization IoT Business Group Europe skapas för att kommersialisera och sälja de koncept som gått genom hela processen och blivit smarta lösningar.
2018 - Fokus på nya samarbeten och tillväxt i nya affärer.