Nyhet · 2019-06-10

IS0 9001 gör Finjagården mer inriktad på klienterna

– ISO 9001 är själva strukturen i vår behandling. Det säger Anders Hjärner, VD för HVB-hemmet Finjagården utanför Hässleholm.

 

Färgbild på ett gult hus med gröna buskar runt om kring och en skylt i förgrunden med texten Finjagården
Finjagården är inriktad på vuxna med psykiska problematik som svår ångest, depression och självskadebeteende. Klienterna remitteras till dem av kommuner och regioner. Verksamheten handlar om att se den enskilda individen och hjälpa var och en tillbaka till ett liv värt att leva.

Samtidigt är företaget certifierat till kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. Det låter som en motsägelse, men enligt Anders är kvalitetssystemet tvärtom en nödvändighet för goda resultat.

– Vårt arbete handlar om att prata, lyssna och förstå. Då är det lätt att tappa strukturen.

Nyttan med ISO 9001 börjar redan med vilka som man tar emot. Finjagården erbjuder fyra metoder för terapi och inom dessa områden arbetar man med ständig förbättring.

Eftersom standarden gör tydligt vad man ska arbeta med, hänvisas klienter med andra behov till aktörer med rätt kompetens.

I nästa steg ger systemet en tydlig struktur med checklistor, avvikelsehantering och annat som gör att man tar vara på vunna erfarenheter och slipper uppfinna hjulet om och om igen. Resultatet blir att mer kraft kan läggas på verksamheten, samtidigt som stressen minskar för medarbetarna.

– Personalen känner sig mer trygg och säker. Den värsta stressen är när man inte vet vad som förväntas. Hos oss är förväntningarna inskrivna i kvalitetsledningssystemet, säger Anders.

Finjagården använder även ISO 14001 för miljö, ISO 45001 som handlar om arbetsmiljö och nya SS 41 000 för HVB. Grunden är ISO 9001 och genom certifieringen kontrolleras verksamheten av en extern part.

– Kvalitetsledningssystem borde vara ett kriterium i upphandlingar av HVB. Då vet kommuner och regioner vad de betalar för, vilket gör att de kan planera insatserna bättre. Det vore en vinst för samhället, både ekonomiskt och genom ökad livskvalitet för klienterna, anser Anders Hjärner.

Läs mer om SS 41 000 för HVB.
Läs mer om Finjagårdens verksamhet.

 

Text: Janne Näsström


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.