Nyhet · 2019-06-12

Miljöstandarder verktyg för cirkuläritet

Högst upp på agendan i de flesta verksamheter just nu står: Hur ställer vi om till en mer hållbar verksamhet? Det finns ett helt batteri av standarder som kan användas som verktyg. Och vi ser en ny trend. – Generellt kopplar man ihop pengar och miljö mer, säger Raul Carlsson, forskare på RISE och ordförande i SIS kommitté för miljöledning.

Text: Susanne Rydell

Arbetet med att skapa en helt ny internationell ledningssystemsstandard för cirkulär ekonomi startade i våras. Det är långt ifrån det enda exemplet på att ekonomi och miljö knyts närmare varandra i standardiseringsvärlden. En ny standard för monetär värdering av miljöskador är ett annat exempel på trenden.

– Det finns ett nytt intresse för pengar kopplat till miljöstandarder, eftersom det är ett sätt att förenkla beslutsfattandet och att göra det mer relevant. Man lägger till en ny beståndsdel, alltså ekonomi, säger Raul Carlsson som har lång erfarenhet av arbete med hållbar innovation, cirkulär ekonomi och standardisering.

Han ser det som en naturlig utveckling av standarderna på miljöområdet.

– Det finns ett mognande vad gäller miljöfrågornas betydelse som speglas i standarderna. Miljö och hållbarhet börjar bli moget för att uttryckas i ekonomiska termer på samma sätt som andra viktiga frågor i samhället, säger han, efterfrågan är stor.

– Det blir ett bättre beslutsunderlag med hjälp av siffror och fakta. Tillämpningen är uppenbar, man vill vara säker på att man har rätt beslutsunderlag om effektivitet och minskade miljöskador. Det handlar också om att hitta nya affärsmodeller, säger han.

Uppsving för standarder

Raul Carlsson förutser ett uppsving för många standarder i samband med utvecklingen.

– Standarder som tidigare kanske har setts som teknikaliteter är nu verktygslådan för att kunna göra dessa avvägningar. ISO:s verktygslåda har legat långt före den allmänna debatten, säger han.

Samtidigt betonar han vikten av tydlighet och förenkling.

– Jag tror att det är bra om vi samtidigt är självkritiska och arbetar för förenklingar inför användarna. Det finns en stor efterfrågan och det får inte vara krångligt att börja använda standarder, säger han.

I verktygslådan för dem som arbetar med miljöfrågor finns just nu flera aktuella nyheter. En standard som kan bidra till tydligare information är standarden för kvantitativ miljöinformation, ISO 14033, som publicerades i februari.

– Det handlar om att göra informationsframtagning tydlig och enkel, och transparent. Målgruppen är alla som behöver verktyg för att arbeta med exempelvis beslutsunderlag och miljöredovisningar, säger Raul Carlsson.

En annan aktuell standard som ska öppna för nya möjligheter är ISO 14034 Miljöledning - Verifiering av miljöteknik. Syftet är att företag som arbetar med innovativ miljöteknik ska hitta nya marknader.

– Tanken är att möjliggöra mer handel av miljöteknik. Standarden publicerades för några år sedan och har nu blivit möjlig att certifiera sig emot, säger Raul Carlsson.

Värdering av miljöaspekter

En tredje uppmärksammad och helt ny standard är klar när det gäller ekonomi och hur man värderar miljöpåverkan. Vad kostar miljöskadlig verksamhet om man ska räkna i kronor och ören?

Den nya ISO-standarden för monetär värdering av miljöaspekter, ISO 14008, ska bli en hjälp för just det. Standarden passar för både mindre och större organisationer, enligt Jimmy Yoler, projektledare på SIS.

– Den kan hjälpa till vid vägval som handlar om hur man skulle kunna agera mer miljösmart, eller i beräkningar av hur mycket marginaler man måste lägga på för en potentiellt miljöskadlig vara, säger han.

Standarden kan öka medvetandegraden om frågorna, hoppas Jimmy Yoler, samtidigt som den ger en praktisk vägledning. Flera olika metoder listas.

– Det bidrar också till transparens eftersom man redovisar hur man har räknat, säger han.

Ny standard för cirkulär ekonomi

Ytterligare en stor nyhet inom området miljöstandarder är en ny ledningssystemstandard för cirkulär ekonomi. Arbetet startade i våras. Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköping universitet och ordförande i kommittén som arbetat med ekodesign, välkomnar utvecklingen. Ecodesign och cirkulär ekonomi hänger nära samman.

– Om man designar produkter för att de ska kunna leva länge så måste också företagens affärsmodeller vara utformade för detta, säger han.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som blivit hett de senaste åren, inte minst i takt med att delningsekonomin har vuxit. Men begreppet cirkulär ekonomi omfattar också flera andra delar. I grunden handlar det om att skapa och erbjuda på tjänster och produkter ur ett livscykelperspektiv och att tänka resurseffektivt även när det gäller hur produkterna används. Då behövs också affärsmodeller som fungerar. Mattias Lindahl har märkt ett väldigt stort intresse för frågan även om många ännu så länge inte vet hur man ska gå tillväga.

– Det är viktigt att vi får en standard och definitioner på plats, säger han.

Detta är en redigerad version av en artikel i Perspektiv, #2 2019. Läs mer om tidningen Perspektiv.


"ISO:s verktygslåda har legat långt före den allmänna debatten"

Raul Carlsson, forskare på RISE och ordförande i SIS kommitté för miljöledning

 

Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Ett finger som pekar på en bubbla bland grönska

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

EU-kommissionens webbplats kan du kontrollera status för harmoniserade standarder (SS-EN 13427-SS EN 13432) gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU). 

Tidningen Perspektiv

Den här artikeln kommer från tidningen Perspektiv.

I det senaste numret tittar vi närmare på vad som krävs för att ett företag ska skifta sitt linjära ekonomiska system till ett mer cirkulärt.