Nyhet · 2021-10-15

Företaget Remade tog triss i certifiering

IT-återbrukaren Remade in Sweden startade hösten 2019 och bara ett par månader senare började man trippelcertifiera verksamheten. Syftet var att bygga förtroende på marknaden men snart insåg ledningen att den verkliga vinsten var verktygslådan som kom på köpet.

Ulf Berglund, vd Remade in Sweden

Remade in Sweden jobbar med återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter. När företag och organisationer tycker att IT-utrustningen blivit gammal så tar Remade Sweden över. De raderar information på hårddiskar, fixar till produkterna och säljer dem på en växande andrahandsmarknad. Återanvändning ger konkreta koldioxidbesparingar och anses vara en viktig komponent i den framväxande cirkulära ekonomin.

Remade in Sweden startades i augusti 2019 och kort därpå inleddes certifieringsarbetet för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. 

- Vi visste att just de här tre certifikaten är viktiga för många av våra drömkunder och ofta är de skall-krav i upphandlingar. Då var vi bara fyra personer i företaget och hade egentligen tusen andra saker att göra. Men vi såg det både som en nödvändighet och en långsiktig investering, säger en av grundarna, vd Ulf Berglund.

De första månaderna växte Remade snabbt och när alla började arbeta hemifrån under pandemin uppstod en skriande efterfrågan på datorer och allehanda IT-verktyg. Remade behövde nya, större lokaler och valde därför att pausa arbetet med ISO 27001 för informationssäkerhet.

Trots detta fortsatte arbetet med miljö- och kvalitetscertifieringarna. De var på plats sommaren 2020. I januari i år återupptogs arbetet med säkerhetscertifieringen, ISO 27001, som godkändes strax efter sommarsemestrarna 2021.

- Att följa de här standarderna innebar att vi blev ”påtvingade” en herrans massa krav och dokumentation kring mål, svagheter, styrkor, risk- och avvikelsehantering, informationssäkerhet med mera. I vissa stunder kändes det ganska besvärligt om jag ska vara ärlig. Men sen såg vi att de inte bara gav oss en konkurrensfördel utan även hjälpte oss att driva och styra verksamheten och att bli ett bättre företag, säger Ulf Berglund.

På veckomötena med all personal går man igenom aktuella avvikelser och förbättringar och samtidigt granskas ett dokument från ledningssystemet.

- Nu senast tittade vi på vår SWOT-analys. På det här sättet håller vi arbetet med standarderna levande och får in värdefulla synpunkter från personalen, menar Ulf Berglund som tror att det har varit en fördel att implementera och arbeta efter standarderna redan från början, när verksamheten startades.

Rent affärsmässigt har certifieringarna helt klart varit värdefulla.

- Härom veckan tecknade vi avtal med en stor internationell aktör och dessutom är vi inbjudna till flera stora upphandlingar i Sverige. Certifikaten öppnar fler dörrar och nu tittar vi på att även certifiera oss inom arbetsmiljö.

Remade in Sweden

 

Läs också: Coronakris - då satsade företaget på certifieringar


Triss i certifieringar

Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.

Standardutveckling för certifiering

SIS/TK 316 Bedömning av överensstämelser arbetar med att ta fram standarder för provning, kalibrering och certifiering.

På komitténs sida kan du se utgivna standarder inom området eller anmäla ditt intresse för att vara med och påverka framtida standarder inom området.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.