Standard Svensk standard · SS 914221:2006

Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 914221:2006

Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS 914221:2006, anger mått på

  • möbler
  • inredning
  • utrustning
  • betjäningsareor till dessa.

Den ger också mått för dörröppningar och passageareor.

Måtten i standarden presenteras utifrån tre tillgänglighetsnivåer: normalnivå, höjd nivå och sänkt nivå. Den höjda nivån har införts i syfte att dels förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning så att de kan bo kvar i bostaden, dels förbättra miljön för vårdpersonal i hemmet. Vilken nivå som minst fordras i olika sammanhang ska framgå av den handling där standarden åberopas, t.ex. myndighetsföreskrifter eller avtal.

Fördelar med att använda standarden

Standarden innehåller tydliga illustrationer med mått för de tre tillgänglighetsnivåerna. Den är därmed ett utmärkt hjälpmedel vid projektering av bostäder, oavsett vilka krav på tillgänglighet som behöver tillgodoses.

Gör rätt från början med hjälp av SS 914221:2006!

Omfattning
Standarden är ett utmärkt hjälpmedel vid projektering av bostäder. I standarden ges mått på möbler, inredning och utrustning samt betjäningsareor till dessa.
Måtten i standarden anges i tre tillgänglighetsnivåer, Normalnivå, Höjd nivå och Sänkt nivå. Vilken nivå som minst fordras i olika sammanhang ska framgå av den handling där standarden åberopas, t.ex. i myndigheters regler eller i avtal.
Gör rätt från början med hjälp av SS 914221:2006

Ämnesområden

Bostadshus (91.040.30) Byggnadsutformning (94.100) Påbyggnadspaket SIS Bygghandlingar (98.061)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 914221:2006

Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Areamätning, bostadsutformning och säkerhet vid användning, SIS/TK 598

Internationell titel: Building design - Housing - Interior dimensions

Artikelnummer: STD-45250

Utgåva: 5

Fastställd: 2006-05-05

Antal sidor: 23

Ersätter: SS 914221