Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Läs mer om denna standard i Månadens doldis #1 >

ISO 27500 – Den människocentrerade organisationen

Se produktbladet >

Denna standard är avsedd för styrelseledamöter och beslutsfattare i alla typer av organisationer (både stora och små) i de privata, offentliga och icke vinstdrivande sektorerna.

Standarden beskriver den värdegrund som gör en organisation människocentrerad och de viktiga fördelarna som därmed kan uppnås i verksamheten. Värdegrunden består av sju principer som utmärker en människocentrerad organisation:

 1. dra fördel av individuella skillnader som en organisationsstyrka;
 2. göra användbarhet och tillgänglighet till strategiska verksamhetsmål;
 3. anta en helhetssyn på system;
 4. säkerställa att hälsa, säkerhet och välbefinnande är prioriteringar inom verksamheten;
 5. värdesätta personal och skapa en meningsfull arbetsmiljö;
 6. vara öppen och trovärdig;
 7. agera på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Standarden anger de viktigaste kriterierna som visar att varje princip har uppfyllts.

 • Med en människocentrerad värdegrund nås flera fördelar för verksamheten t.ex
 • produkter och tjänster som är lättare att förstå och lära sig att använda, vilket ökar förståelsen och minskar supportkostnaderna;
 • minskad risk för inköp/utveckling av produkter och tjänster med låg användarkvalitet och de finansiella konsekvenser som detta för med sig;
 • större lyhördhet för kunder och marknaden.

Standarden förklarar också de risker som är förknippade med en organisation som inte är
människocentrerad.

Denna standard är inte en ledningssystemstandard. Den är inte avsedd eller lämplig för certifiering eller användning i föreskrifter eller avtal.

Standarden hör samman med andra standarddokument om människocentrering såsom ISO 9241-210, ISO 9241-220 och SIS/TS 904501.

Omfattning
Denna internationella standard är avsedd för styrelseledamöter och beslutsfattare i alla typer av organisationer, både stora och små, i de privata, offentliga och icke vinstdrivande sektorerna. 

Den beskriver värden och övertygelser som gör en organisation människocentrerad, de viktiga verksamhetsfördelarna som kan uppnås och förklarar riskerna för en organisation som inte är människocentrerad. 

Den ger rekommendationer för de policyer som styrelseledamöter behöver införa för att uppnå detta. 

Den anger överordnade människocentrerade principer för styrelseledamöter att stödja för att optimera prestanda, minimera risker för organisationer och individer, maximera välbefinnande i deras organisation och förbättra deras relationer med kunderna. 

Vikten av att organisationens policy riktar in sig på det människocentrerade betonas. 

Denna internationella standard är inte en ledningssystemstandard. 

Den är inte avsedd eller lämplig för certifiering eller användning i föreskrifter eller avtal. 

Denna internationella standard är inte avsedd att förhindra utvecklingen av nationella standarder som är mer specifika eller krävande

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi - Belastningsergonomi (12.050) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 27500:2017

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016)

Artikelnummer: STD-8026319

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-09

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 27500:2016