Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 3:2021

Bedömning av överensstämmelse - Egendeklaration för maximering av bidrag till hållbar utveckling enligt SIS/TS 2 - Program för verifiering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 3:2021

Bedömning av överensstämmelse - Egendeklaration för maximering av bidrag till hållbar utveckling enligt SIS/TS 2 - Program för verifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav på verifieringsorgan som utför verifiering av en organisations egendeklaration enligt SIS/TS 2:2021.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Socialt ansvarstagande (04.130) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 3:2021

Bedömning av överensstämmelse - Egendeklaration för maximering av bidrag till hållbar utveckling enligt SIS/TS 2 - Program för verifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Conformity assessment - Self-declaration for maximizing the contribution to sustainable development according to SIS/TS 2 - Verification programme

Artikelnummer: STD-80029580

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-SP 3:2015