Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 3:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration - Verifiering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS/TS 3:2021
Köp denna standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 3:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration - Verifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna specifikation anger kraven på oberoende verifiering av en organisations egendeklaration om socialt ansvarstagande, bestående av svaren på frågorna och uttalandet i enlighet med SIS-SP 2:2015. Kraven är avsedda för organisationer som utför verifiering av egendeklaration under ackreditering. Kraven avser inte certifiering av ett ledningssystem.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Socialt ansvarstagande (04.130) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 3:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration - Verifiering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration - Verifiering

Artikelnummer: STD-105824

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-04

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-SP 3:2013

Ersätts av: SIS/TS 3:2021