Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 2:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS/TS 2:2021
Köp denna standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 2:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar de frågor som ska besvaras i en egendeklaration av socialt ansvarstagande utifrån SS-ISO 26000. Egendeklaration gör det möjligt för alla organisationer att på ett enhetligt sätt beskriva organisationens operativa arbete med socialt ansvarstagande, i syfte att maximera bidraget till hållbar utveckling. Det ska tydligt framgå vad som har prioriterats och vad som har valts bort, samt hur detta har gjorts för att maximera bidraget.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Socialt ansvarstagande (04.130) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 2:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration

Artikelnummer: STD-105823

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-04

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-SP 2:2013

Ersätts av: SIS/TS 2:2021