Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 2:2021

Organisationers samhällsansvar - Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 2:2021

Organisationers samhällsansvar - Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Detta dokument specificerar krav och frågor för en organisations egendeklaration av samhällsansvar enligt SS-EN ISO 26000:2021.

Syftet med dokumentet är att tydliggöra hur en organisation stärker sitt samhällsansvar och maximerar sitt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling

Se även våra paketerbjudanden

Extradokument: Bilaga A.2 Exempel på rapportutförande (Excel)

Omfattning
Detta dokument specificerar krav och frågor för en organisations egendeklaration av
samhällsansvar enligt SS-EN ISO 26000:2021. Syftet med dokumentet är att tydliggöra hur en organisation stärker sitt samhällsansvar och maximerar sitt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling.
Kompletterande material
Det kompletterande materialet utgör inte en del av standarden.

Består av:

Excelmall för rapportering enligt SIS/TS 2 Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Figur 1 som illustrerar de sju portalfrågorna i dokumentet och bygger på modeller enligt SS-EN ISO 26000:2021 (PDF)

Bild över process för att maximera organisationens bidrag till hållbar utveckling (PDF)

Kopplingschema mellan SS-EN ISO 26000 och de globala målen för hållbar utveckling (PDF)
Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Socialt ansvarstagande (04.130) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 2:2021

Organisationers samhällsansvar - Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Organisationers samhällsansvar - Maximering av bidraget till hållbar utveckling - Egendeklaration

Artikelnummer: STD-80029609

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-SP 2:2015