Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 904501:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Användbarhetsrond

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 904501:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Användbarhetsrond
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

 

Nyheter-sis-se_dec_manadens-doldis.jpg

Läs mer om denna standard i Månadens doldis nr 12 >

Användbarhetsronden

Användbarhetsronden är resultatet av ett tre år långt utvecklingsprojekt – ett verktyg som kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att rikta fokus på den digitala arbetsmiljön.

Se produktbladet >

Overview in English >

Det här innebär dokumentet

Den tekniska specifikationen SIS/TS 904501 Användbarhetsrond fastställer krav och rekommendationer samt beskriver en process för hur en organisations användare kan granska sin egna digitala systemmiljö och dess påverkan på arbetsmiljön och verksamheten som helhet. Användbarhetsronden kompletterar det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, med en metod som fokuserar på de digitala systemens brister och förbättringsmöjligheter.

Fördelar med att använda Användbarhetsronden

Användbarhetsronden möjliggör för användare, skyddsombud, HR, ledningspersoner och personer ansvariga för digitalisering att tillsammans, på ett systematiskt sätt, identifiera brister och förbättringsmöjligheter i den digitala systemmiljön. Det innebär att organisationens samlade kompetens höjs för att kunna utveckla egna, anpassa befintliga, köpa in och införa nya system. Vilket i sin tur bidrar till ökad effektivitet och användartillfredsställelse.

Digitaliseringens centrala roll i arbetsmiljön

Användbarhetsronden innehåller en omfattande lista med kvalitetskriterier från forskningslitteraturen, en lista som är avsedd att anpassas till den egna organisationens förutsättningar. Resultatet av rondens granskning sammanfattas i ett väl utprövat bildformat och kan där jämföras med andra arbetsplatser och över tid. Särskilt inför inköp av nya digitala system kan dessa resultatbilder utgöra viktiga underlag i inledande dialoger med leverantörer.

Om leverantörer erbjuder demonstrationssystem kan testsviter utformas baserade på rondens kriterier för de testade systemens ändamålsenlighet, effektivitet, användartillfredsställelse, samspel med övriga system, metodik för integritet, säkerhet, tillgänglighet, införande och uppgradering samt för en rad andra kvalitetsaspekter.

Eftersom Användbarhetsronden är utformad för att ansluta till andra standarddokument, ISO 26000, ISO 27500, ISO 9241-220 och ISO 9241-210, kan användningen av dokumentet bli en brygga in till, eller förstärkning av organisationens redan etablerade användning av, dessa centrala standarddokument rörande digitalisering, arbetsmiljö och hållbarhet.

Overview in English

Ergonomics of human-system interaction - Usability assessment

SIS/TS 904501 specifies requirements and recommendations for the Usability assesment, a systematic method for evaluating the usability of workplace digital systems that is performed in collaboration with users. The Usability assessment also provides opportunities to discover problems with and opportunities for improvement of accessibility* on an individual level.

The document's starting point is both internal and external users' need for well-functioning digital systems, and users' need to increase their competencies through actively participating in, and receiving information about, decisions regarding the design aspects of the systems' effectiveness and use which contribute to increased efficiency and user satisfaction.

The document describes requirements and recommendations for how an organization systematically plans, leads, implements and follows up the Usability assessment.

The Usability assessment also functions as a tangible risk assessment tool that supports and complements other existing methods for reviewing a workplace's digital work environment. Guiding principles for the design of this document can be found in an annex.

The objectives of the Usability assessment are to:

  1. complement the systematic occupational health and safety work with a method that focuses on the shortcomings and opportunities for improvement of digital systems;
  2. reduce the risk of cognitive and physical overload and this reduce related stress and sick leave;
  3. increase and broaden the digital competence in the organization and thereby increase the organization's efficiency and competitiveness and to create a readiness for continuous improvement and for the procurement and implementation of new digital systems;
  4. contribute to a human-centered business development and thereby increase the organization's social and economic sustainability and create better conditions for a wider range of users.

*For a more thorough assessment of the overall accessibility of a digital system for the widest possible range of users, an assessment of compliance with laws and other regulations must be carried out.

Omfattning
Detta dokument beskriver krav och rekommendationer för hur en organisation systematiskt planerar,
leder, genomför och följer upp användbarhetsronden. Användbarhetsronden syftar till att förbättra
arbetsmiljön och arbetsplatsens digitala system, höja medarbetarnas digitala kompetens samt förbättra
organisationens produktivitet och verksamhetsnytta.
Anm. En sammanställning av alla krav i detta dokument finns i bilaga D.
Detta dokument är tillämpbart på alla typer av arbetsplatser i alla typer av organisationer, oavsett storlek
och bransch.
Målgruppen för detta dokument är organisationers högsta ledning och personer med uppgifter i
arbetsmiljöarbete (arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommittéer), HR, kvalitet, it/digitalisering,
företagshälsovård, marknadsföring, inköp och kundtjänst.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 904501:2021

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Användbarhetsrond
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomics of human-system interaction - Usability assessment

Artikelnummer: STD-80027631

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-10

Antal sidor: 48