Standard Svensk standard · SS-ISO 37301:2021/Amd 1:2024

Ledningssystem för efterlevnad – Krav och vägledning – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 37301:2021/Amd 1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37301:2021/Amd 1:2024

Ledningssystem för efterlevnad – Krav och vägledning – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 37301:2021/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and provides guidelines for establishing, developing, implementing, evaluating, maintaining and improving an effective compliance management system within an organization.

This document is applicable to all types of organizations regardless of the type, size and nature of the activity, as well as whether the organization is from the public, private or non-profit sector.

All requirements specified in this document that refer to a governing body apply to top management in cases where an organization does not have a governing body as a separate function.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Ledningssystem (03.100.70) Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37301:2021/Amd 1:2024

Ledningssystem för efterlevnad – Krav och vägledning – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 37301:2021/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Compliance management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes (ISO 37301:2021/Amd 1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086604

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-09

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 37301:2021