Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8501-1:2007

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats (ISO 8501-1:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8501-1:2007

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats (ISO 8501-1:2007)
Pris: 3 495 SEK
standard ikon

Papper

Det här är Rostgradsboken

Standard SS-EN ISO 8501-1:2007, även kallad Rostgradsboken, används för att kunna göra bedömningar av stålytor före målning.

Den innehåller 23 fotografiska avbildningar som används för att kunna utvärdera och klassificera yttillstånd, förbehandlingsgrader och återrostningsgrader i samband med ytrengörning.

OBS!

Rostgradsboken är både en standard och global bästsäljare, som utkommer i en ny reviderad version inom tre år. Med stöd av RISE och SSAB pågår ett arbete hos SIS att revidera fotografierna då nuvarande motiv inte motsvarar faktiska rengörningsgrader som dagens utrustningar klarar av. Vi uppmuntrar därför dig som berörs av innehållet att delta i revideringsarbetet och framtagandet av nya fotografier.

Välkommen att kontakta Farnia Wuolo, farnia.wuolo@sis.se, som projektleder arbetet för SIS del för mer information.

 

Fördelar med att använda Rostgradsboken

Genom att säkerställa att en stålyta är ren från rost och ytföroreningar före målning kan man påverka slutresultatets beständighet och förlänga underhållsintervallet. Med hjälp av standarden kan anläggningsägare och målningsföretag tydligt och klart fastställa ytans befintliga skick och avtala hur ren den ska vara när målningen utförs. Exempel på områden där standarden kan tillämpas är byggnads¬konstruktioner som broar och andra fasta anläggningar, men den är även tillämplig på fartyg.

Rostgradsboken säljs endast i bokform.

Omfattning
Egenskaperna och varaktigheten av rostskyddsmålningssystem på stålytor beror i hög grad på tillståndet hos ytan före målning. Denna standard även kallad Rostgradsboken innehåller fotografiska likare som representerar olika rostgrader och förbehandlingsgrader, vilka används för att ange egenskaperna hos ytan efter förbehandling.


OBS! Finns endast i bokform.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8501-1:2007

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats (ISO 8501-1:2007)
Pris: 3 495 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Franska Tyska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:2007)

Artikelnummer: STD-61174

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-06-01

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-EN ISO 8501-1/Suppl:2001 , SS-EN ISO 8501-1 , SS 55900 , SS 55900/T1