Klimatpåverkan av träbaserade produkter och den skogsbaserade värdekedjan

Nu finns ett standardförslag för att bland annat beräkna kolbalansen i skogen samt mängden växthusgaser som kan undvikas genom att använda träbaserade produkter i stället för fossilbaserade. Välkommen på remisseminarium torsdag 30 maj kl 09:30 – 12:00 så berättar vi mer om detta.

Klimatförändringar utgör ett betydande hot mot människa, miljö och företagande. Träbaserade produkter har potential att bidra positivt till klimatomställningen och till ett mer hållbart samhälle. Deras positiva klimatpåverkan förutsätter att vi ser till hela kedjan, från väl skötta skogar till konsumentens medvetna val av produkter.

Syftet med den nya standardserien, ISO 13391 Greenhouse gas dynamics of wood and wood-based products är att beräkna kolbalansen i skogen, utsläppen i den träbaserade värdekedjan, inlagring av kol i produkter samt mängden växthusgaser som kan undvikas genom att använda träbaserade produkter i stället för fossilbaserade. Standardserien har arbetats fram inom ISO/TC 287 Sustainable processes for wood and wood-based products som bevakas av SIS/TK 587.

Seminariet är kostnadsfritt och det bjuds på lunch efteråt för den som önskar. 

Välkommen till SIS!

Preliminär agenda

 • Välkomna 
 • Träbaserade produkters roll i klimatomställningen 
 • Introduktion till standardarbetet 
 • Presentation av standardserien
 • Paus med fika för de som deltar på plats
 • Exempel på hur standarderna kan användas 
 • Panelsamtal med inbjudna experter 
 • Diskussion/frågor
 • Så här gör ni för att påverka

Talare 

 • Paul Brannen, European Confederation of Woodworking Industries 
 • Viveka Beckeman, VD, Skogsindustrierna
 • Eva Gustafsson, Hållbarhetsstrateg, Södra
 • Peter Holmgren, FutureVista AB
 • Magnus Norrby, VD, Sågverken Mellansverige samt ordförande för SIS/TK 587
 • Tomas Thuresson, Rådgivare till FAM
 • Susanne Rutqvist, Climate lead, SCA
 • Maximilian Schulte, Doctoral student, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
 • Maria Gustafsson, Projektledare, SIS

Vill du veta mer får du gärna höra av dig till Maria Gustafsson, projektledare SIS.