Standardutveckling · SIS/TK 587

Hållbara processer för skog och skogsbaserade produkter

Kommittén bevakar ISO/TC 287  "Sustainable processes for wood and wood-based products". I dagsläget ligger fokus på en standardserie gällande klimatpåverkan av trä och träbaserade produkter där man tar ett bredare grepp och utöver utsläpp i värdekedjan även inkluderar inlagring i skog och produkter samt undvikna utsläpp genom att man ersätter fossilbaserade material och produkter. Sedan tidigare har kommittén publicerat en ISO-standard gällande chain-of-custody för skogliga produkter, SS-ISO 38200:2018.  Är din organisation intresserad av att delta eller har du frågor eller synpunkter, kontakta gärna Maria Gustafsson!

ISO/TC 287 Sustainable processes for wood and wood-based products arbetar med övergripande frågor för den skogliga värdekedjan. Detta arbete kan komma att ha stor betydelse för dels den traditionella skogsindustrin, dels alla som tillverkar och handlar med produkter baserade på träråvara.  Det är därför viktigt att vara med och styra inriktningen på arbetet så att det passar den svenska industrin.

Arbetet med de första standarderna pågår nu. Det område som diskuteras mest just nu är klimatpåverkan av träbaserade produkter på organisationsnivå (eller annan aggregerad nivå). Här finns metoder för att, utöver utsläpp i värdekedjan, även inkludera skogens kolbalans, inlagring i produkter samt undvikna utsläpp genom att man ersätter fossilbaserade material och produkter.

ISO-kommittén leds av Brasilien. Det har initialt startats tre arbetsgrupper inom ISO (som ligger under den tekniska kommittén):

  • Chain of custody
  • Measurement methods and tracking
  • Sustainability aspects (Sverige leder gruppen)

Scope för ISO/TC 287 är:

Standardization in the field of the wood and wood-based industries, including sustainability aspects and renewability, chain of custody, timber tracking and timber measurement, across the entire value chain from biomass production to the finished wood and wood-based products, and including the use phase and end of life.

Excluded: those applications covered by ISO/TC 6 “Paper, board and pulps”; ISO/TC 89 “Wood-based panels”; ISO/TC 165 “Timber structures”; ISO/TC 218 “Timber”; and ISO/TC 207 “Environmental management”.

Syftet är med andra ord att arbeta med övergripande frågor, inte att duplicera det arbete som sker på produktnivå.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 1 standarder
Deltagare 6 företag och organisationer
FutureVistas AB, Skebobruk
Holmen Skog AB, Örnsköldsvik
SCA Skog AB, Sundsvall
Stora Enso Skog AB, Falun
Sågverkens Riksförbund ek för, Jönköping
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 287, Sustainable processes for wood and wood-based products
ISO/TC 287/WG 1, Chain of Custody of wood and wood based products
ISO/TC 287/WG 2, Measurement methods and tracking
ISO/TC 287/WG 3, Sustainability aspects
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Träteknik (79) Träbearbetning (79.020) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träbaserade skivor (79.060) Pappersteknik (85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Remisseminarium 2024-05-30

Nya standardförslag för att beräkna klimatpåverkan av träbaserade produkter

Den 30 maj hölls ett remisseminarium gällande tre standardförslag kopplade till träbaserade produkters klimatpåverkan.

Det går att kommentera på remisserna fram till den 11 juni 2024, se presentationen för länk.

Presentationerna från dagen finner du här.

Intressentmöte 2021-10-21

Kalender

2024
augusti
tor
15
SIS/TK 587
13:00 - 17:00
fre
23
SIS/TK 587
08:00 - 10:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Maria Gustafsson
Projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Magnus Norrby
Ordförande
Sågverkens Riksförbund ek för