Nyhet · 2023-12-08

Nya möjligheter inom CCS/CCU-standardisering!

Nu startar ett europeiskt arbete för att ta fram gemensamma standarder för hantering av koldioxid. Avskiljning, transport, lagring och användning ryms inom uppdraget där experter och intressenter från bas- och processindustri, kraftvärmebolag, kemiföretag, myndigheter, innovation och akademi är välkomna att delta. SIS startar nu en ny grupp för att samla svenska intressen och för att påverka det europeiska arbetet. Kom på intressentmöte den 15:e december!

image41s9i.png

De standarder som ska utvecklas innefattar hela livscykeln av CCS och CCU-projekt, från design till avveckling, och behandlar breda perspektiv inom hälsa, säkerhet, miljö, verifiering, riskhantering och övervakning. Ett förslag är även att utarbeta ett system för koldioxidberäkning baserat på befintliga metoder och modeller. Utmaningarna inom området är till stor del globala och ett mål med arbetet är att fastställa lämpliga globala ISO-standarder på området som europeiska, vilket i förlängningen innebär att dessa blir svensk standard.

CCS och CCU är enligt många en nyckelkomponent för att nå klimatmålen och ett område där regeringen, EU och många företag nu satsar stort. Detta är en unik möjlighet för svenska aktörer att påverka utformningen och främja expansionen av CCS och CCU i Sverige, Europa och internationellt. 

Den 15:e december mellan 09.00-09.45 informerar SIS om det planerade arbetet i Sverige och Europa. Mötet sker digitalt och är kostnadsfritt.

Lä mer och anmäl dig till informationsmötet här >

Är du intresserad av att veta mer om förslaget eller det kommande svenska arbetet, kontakta oss:

Bledar Beqiri, Projektledare  

08-555 520 78, bledar.beqiri@sis.se 

Alicia Björnsdotter, Projektledare 

08-555 521 25, alicia.bjornsdotter@sis.se