Standardutveckling · SIS/TK 379

Lekredskap

Lekplatser och lekredskap ska stimulera barn till lek och kreativitet, men givetvis också vara säkra områden. Lekredskapsstandarderna vänder sig till dem som utformar och installerar lekplatser, men även till konsumenterna. Exempelvis förskolor, bostadsrättsföreningar och föräldrar kan behöva standarderna som underlag för diskussioner och utvärderingar av de lekredskap som finns i den egna miljön.

Huvudsyftet med standardisering av lekredskap är att minimera riskerna för att barn förolyckas eller allvarligt skadas vid lek. Samtidigt gäller det att hitta en "lagom" säkerhetsnivå; lekvärdet ska främjas så att lekplatserna inte blir ointressanta.

Målet med kommitténs arbete är att:

  • aktivt påverka europeisk standardisering på lekredskapsområdet,
  • kontinuerligt revidera och komplettera befintliga europastandarder i takt med att nya krav från konsumenter och nya erfarenheter från standardernas användare kommer fram,
  • aktivt påverka innehållet i standarderna, samt att sprida användningen av dem i Sverige.

Alla samhällets parter gynnas av säkrare lekmiljöer. Svensk lagstiftning anger funktionskrav på redskapen, men inte hur kraven ska uppfyllas och därför fyller standarderna en nödvändig funktion i arbetet för säkrare lekmiljöer för våra barn. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för provningsmetoder och säkerhetskrav för hoppborgar, karuseller, linbanor, gungor, klätternät mm. Viktiga aspekter som behandlas i standarderna är till exempel klämrisker, fallrisker och fallskydd.

Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN skapar kommittén ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Lekredskap. Kanske jobbar du idag som tillverkare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi gärna mer om arbetet!

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 29 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
FRG Lekplatsbesiktning AB, Hölö
HAGS Aneby AB, Aneby
Ingka Procurement AB, Älmhult
Konsumentverket / KO, Karlstad
KPLN Design AB, Ronneby
Landskapsingenjören i Sverige AB, Åhus
Lekolar AB, Osby
Readymade AB, Skene
Stiliom AB, Karlstad
Tress Sport och Lek AB, Helsingborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 83/WG 8, Playground equipment
CEN/TC 136/SC 1, Playground equipment for children
CEN/TC 136/SC 1/WG 1, Surfacing
CEN/TC 136/SC 1/WG 13, Safety requirements and test methods
CEN/TC 136/SC 1/WG 18, EN 1176 Rationales development and recommendations for the general entrapment requirements.
CEN/TC 136/SC 1/WG 9, Inflatable play equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Barnartiklar (97.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på SIS Dokument

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen NeB (National e-Balloting)

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Janne Wahlstedt
Ordförande
HAGS Aneby AB