Utbildningar om standardisering

Allt fler upptäcker fördelarna med att aktivt medverka i standardiseringen och därmed stärka det egna inflytandet i branschfrågor. För att deltagandet ska bli meningsfullt är det viktigt att man som deltagare är insatt och uppdaterad i de arbetssätt som tillämpas i standardiseringsarbetet. Vi erbjuder utbildningar och informationsträffar om hur standarder tas fram och de olika arbetsmetoder som används både nationellt och internationellt.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 522 00 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

> Läs mer om standardisering på SIS
> Delta i standardisering som intresseorganisation