Utbildning

Informationssäkerhet och cybersäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Utbildningen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter utbildningen kommer du att ha en förståelse för informationssäkerhetsarbetets olika faser samt de roller och ansvarsområden som krävs. Du får kunskap om viktiga begrepp som riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering, samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare på utbildningen.

Den här utbildningen erbjuds i följande städer; Stockholm och Helsingborg. Se datum till höger.

Boka

Informationssäkerhet och cybersäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 24900 SEK (exkl moms)

november

ons 13 - fre 15 Till bokning

Kl. 10:00 - 14:30

Helsingborg

september

ons 25 - fre 27

Kl. 10:00 - 14:30

- Fullbokad Stockholm

oktober

ons 16 - fre 18 Till bokning

Kl. 10:00 - 14:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Vi tar bland annat upp certifiering mot SS-ISO/IEC 27001, juridiska aspekter av informationssäkerhet såsom NIS direktivet och GDPR, informationstillgångar och informationsklassning samt riskhantering inom ramen för ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Kategori: utbildningar inom informationssäkerhet – cybersäkerhet ISO 27001

 

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?