Utbildningar inom risk- och kontinuitetshantering

Jordbrukstraktor som kör på ett fält

I en föränderlig värld full av osäkerheter är en väl integrerad risk- och kontinuitetshantering i verksamhetens ledningssystem en investering som organisationen inte har råd att avstå ifrån. Risk- och kontinuitetshantering bör ses som en verksamhetsfråga, inte en säkerhetsfråga och ska hantera integrerat med all annan verksamhet. Görs detta så bidrar det såväl till att spara som att tjäna pengar, genom att säkra smarta arbetssätt där hållbara förbättringar genomförs med kunden/verksamheten i fokus. Det fungerar då som verktyg för organisationen att säkerställa att verksamheten kan nå uppsatta mål och som ett stöd för medarbetarna.

SIS erbjuder kvalificerat stöd dels genom utbildningar och dels genom strategisk rådgivning inom risk- och kontinuitetshantering.

Vill du ha råd om vilken stöd som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 522 00 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.