Utbildningar inom Bygg

Inom utbildningar för området Bygg kan SIS erbjuda två utbildningar som ligger nära varandra och stöttar när du ritar och mäter byggnader och anläggningar.

Utbildningen SIS Bygghandlingar - Orientering ger dig en bred förståelse för redovisningsteknikens betydelse för läsbarhet på ritningar, och vilken roll olika typer av handlingar och ritningar spelar i alla delar av byggande och förvaltning. Speciell vikt läggs vid hur ritningar hanteras med hjälp av gransknings- och godkännandeprocessen.

Utbildning inom Area och Volym, fokuserar på när man äger eller hyr en bostad/lokal är det viktigt att kunna förstå hur man mäter ytan och vilken typ av yta som avser respektive användning. För att en lokal ska vara funktionell för alla krävs att utformningen är genomtänkt och tar hänsyn till regelverk för byggande och användning. 

Vill du ha råd om utbildning, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 522 00 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.