Utbildningar inom energiledning – ISO 50001

ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning. Energiledning handlar om att systematiskt arbeta med att på effektivaste sätt nyttja energin och därmed förbättra energiprestandan. Standarden är även ett verktyg för minimerad miljöpåverkan, ökad kostnadseffektivitet samt ökad konkurrenskraft. ISO 50001 kan med fördel integreras med ett ledningssystem för ISO 14001.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 522 00 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.