Utbildningar inom provnings- och kalibreringslaboratorier – ISO 17025

Kvinna tittar in i ett mikroskop

Med hjälp av ISO/IEC 17025:2017 kan samarbetet mellan laboratorier och andra organ förbättras, och utbytet av information och erfarenheter underlättas. Standarden ger goda förutsättningar för laboratorier att säkerställa kompetens, opartiskhet och laboratoriets förmåga att kontinuerligt producera pålitliga resultat.

Standarden kan tillämpas på alla laboratorier som utför provning och/eller kalibrering, oberoende av antalet anställda eller omfattningen på provnings- och kalibreringsverksamheten.

Standarden ISO 15189:2022 anger krav på kvalitet och kompetens i medicinska laboratorier. Den visar på hur medicinska laboratorier kan utveckla sina ledningssystem och bedöma deras kompetens och införa åtgärder för hantering av risker och möjligheter till förbättringar. Det är också tillämpligt för att laboratorieanvändare, tillsynsmyndigheter och ackrediteringsorgan ska kunna bekräfta eller erkänna medicinska laboratoriers kompetens. Syftet med detta dokument är att främja patienternas hälsa. 

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 522 00 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.