Handbok

Internrevision för ständig förbättring ( E-bok)

Köp

Pris: 275 SEK
standard ikon pdf

PDF

En internrevision har som främsta syfte att verifiera att ledningssystemet fungerar som det ska, det vill säga att företagets arbetssätt leder till önskade resultat och de mål som är uppställda samt att alla arbetar på det sätt som man har kommit överens om.
Dessutom syftar revisionen till att fånga upp olika typer av förändringar, avvikelser och förslag.


Boken är ett bra hjälpmedel vid genomgång av de olika faserna vid en internrevision. Den vänder sig främst till dig som är internrevisor, marknadschef eller verksamhetsansvarig.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp

Handbok

Internrevision för ständig förbättring ( E-bok)
Pris: 275 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Gerhard Persson

Artikelnummer: BCK-80020533

Beteckning: SIS HB 320 - E-bok

Utgåva: 3

Utgiven: 2017-05-28

Antal sidor: 48

Förlag: Svenska institutet för standarder