Handbok

Internrevision för ständig förbättring

Boken är ett bra hjälpmedel vid genomgång av de olika faserna vid en internrevision. Den vänder sig främst till dig som är internrevisor, marknadschef eller verksamhetsansvarig.

Köp

Pris: 275 SEK
standard ikon

Papper

En internrevision har som främsta syfte att verifiera att ledningssystemet fungerar som det ska, det vill säga att företagets arbetssätt leder till önskade resultat och de mål som är uppställda samt att alla arbetar på det sätt som man har kommit överens om. Dessutom syftar revisionen till att fånga upp olika typer av förändringar, avvikelser och förslag.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp

Handbok

Internrevision för ständig förbättring
Pris: 275 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Gerhard Persson

Artikelnummer: BCK-8026529

Beteckning: SIS HB 320

Utgåva: 3

Utgiven: 2017-05-28

Antal sidor: 48

Förlag: Svenska institutet för standarder