Detta är ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Miljöledningssystemet utgör därefter ett verktyg som ska underlätta arbetet i organisationen och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

När ett ledningssystem väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering.

Fördelar med miljöledningssystem enligt ISO 14001

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning, smartare upphandling och lägre kostnader för avfallshantering, men dels för vår gemensamma miljö och ekosystem.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:

  • Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta
  • Hållbar produkt- och tjänsteutveckling utifrån ett livscykelperspektiv
  • Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin
  • Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé
  • Ökad goodwill och trovärdighet organisationen och ökad kompetens internt
  • Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

  • Organisationen har eller skapar ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
  • Systemet är beskrivet och underhålls löpande
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Den standard som bör tillämpas är SS-EN ISO 14001:2015 oavsett verksamhetens art och storlek. Här kan du läsa mer om certifiering.

Gå vidare till Frågor och svar om ISO 14001


Grunderna i miljöledning enligt ISO 14001:2015

Utbildningen ger dig en introduktion till ledningssystem och förklarar nyttan med ett miljöledningssystem. Du lär dig förstå nyttan av att använda standarder och hur den kan vara ett stöd i praktiken.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv