Nyhet · 2022-04-27

Glada it-användare, glad verksamhet

Användbarhetsronden är resultatet av ett tre år långt utvecklingsprojekt – ett verktyg som kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att rikta fokus på den digitala arbetsmiljön.

Nästan alla yrkesgrupper har en digital arbetsmiljö som inverkar stort på verksamhetens effektivitet, kvalitet och medarbetarnas mående. Trots det har många gränssnitt intuitiva brister, ibland krävs tio klick för att uppdatera en enda uppgift och inloggning i en rad olika system – alltså långt ifrån drömmen om it-system som upphandlats med användbarhet i fokus.

Nytt verktyg riktar fokus på den digitala arbetsmiljön  

Ett tre år långt utvecklingsprojekt baserat på kunskap om vikten av god användbarhet i it-system, har legat till grund för utvecklingen av en ny metod som kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar fokus mot de digitala systemens arbetsmiljöpåverkan. Den så kallade Användbarhetsronden är en teknisk specifikation – en standard i sin linda – som utifrån användarnas perspektiv identifierar digitala oroshärdar och synliggör deras faktiska effekt.

Så alla ledningar hör på: Genom att rikta fokus på användarnas arbetsmiljö minskar ni risken för kognitiv och fysisk överbelastning, höjer den digitala kompetensen samt bidrar till en mer människocentrerad verksamhetsutveckling.

Så fungerar Användbarhetsronden

Högsta ledningen fattar beslut om att genomföra en rond, för att veta hur det står till med den digitala arbetsmiljön.

En arbetsgrupp med representanter från ledning, miljöansvarig, hr och it ansvarar för genomförandet.

Användarna är med i hela processen – från insamling av data, analys och arbetsplatsintervjuer till målbilds-/åtgärdsdialog, förbättringar och uppföljning.

Klicka här om du vill veta mer om Användbarhetsronden och det pågående arbetet i SIS Tekniska kommitté 380; Ergonomi och human factors.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Utbildningar inom området

Upptäck våra utbildningar inom: 

Informationssäkerhet- ISO 27001

Arbetsmiljöledning - ISO 45001

Intern revision - ISO 19011

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov? Kontakta våra rådgivare: 
08 - 555 522 00
utbildning@sis.se