Nyhet · 2019-02-27

Arbetssätt för större innovationsförmåga

Snart kommer världens första vägledningsstandard för innovation – och SIS deltar i det internationella arbetet. Magnus Karlsson är ordförande i SIS/TK 532 Innovation Management och berättar mer om arbetet som pågår.

Varför har innovationsförmåga blivit en nyckelfaktor i allt fler företag och organisationer?

De flesta företag och organisationer behöver ständigt förbättra och förnya sig själva och sina erbjudanden. Drivkrafter är allt ifrån ökande krav från kunder och medborgare, till digitalisering och hållbarhet. Tyvärr underskattas ofta vad som krävs i form av arbetssätt och förmågor för att lyckas med innovationsarbetet. Enskilda aktiviteter som att samla in idéer, köra brainstorming eller samarbeta med startup-företag visar sig inte fungera. Forskning och erfarenhet visar att det behövs ett helhetsgrepp på en organisations innovationsförmåga!

På vilket sätt kan innovationsledningsstandarden bidra till nytta i en organisation?

Under året kommer världens första vägledningsstandard för innovation att publiceras. Efter 10 år av internationellt samarbete, med svensk medverkan från SIS/TK 532, är ledningssystemet för innovation, ISO 56002, snart klar. Vägledningen kan användas som en checklista för att få igång ett systematiskt innovationsarbete i ett företag eller organisation. Det handlar om ledarskap, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, metoder och verktyg, roller och ansvar, resurser och så vidare som tillsammans skapar innovationsförmåga. För första gången finns ett internationellt förankrat och gemensamt ramverk som tar ett systemperspektiv på innovationsarbetet. Innovationsledningsstandarden kan integreras med andra ledningssystem för till exempel kvalitet och miljö.

Standarden publiceras i hela sju delar?

Ja, ISO 56002 ingår i en serie med standarder för innovationsledning. En annan viktig del är standarden med grundläggande begrepp som innehåller termer och definitioner, ISO 56000. Två delar i serien har redan publicerats: SS-ISO 56003:2019, Innovationsledning – Verktyg och metoder för innovationspartnerskap – Vägledning, och SIS-ISO/TR 56004:2019, Bedömning av innovationsledningsförmåga – Vägledning. Fler delar är på väg, till exempel hantering av immateriella rättigheter, strategisk omvärldsbevakning och idéhantering, som alla stödjer huvuddokumentet innovationsledningssystem.


Läs om innovationsledning på Sony Mobile: Innovationsarbete nyckeln till framgång


Bild på Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning

”Forskning och erfarenhet visar att det behövs ett helhetsgrepp på en organisations innovationsförmåga”

Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning på KTH och en av grundarna av yrkesföreningen Innovationsledning

Innovation Management

I SIS/TK 532 pågår arbete för att ta fram ett ledningssystem för innovation på europeisk och internationell nivå.

Målet med arbetet är att skapa ett vägledande ramverk för verktyg, metoder, angreppssätt och processer som hjälper företag och andra organisationer med att etablera och utveckla sin innovationsförmåga. Vill du delta eller veta mer?